Ontslag

Uw behandelende arts laat u steeds zo snel mogelijk weten wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Soms wordt dit echter de dag zelf beslist, afhankelijk van bepaalde onderzoeksresultaten. Om de organisatie binnen het ziekenhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, streven we ernaar om patiënten zoveel mogelijk in de voormiddag te ontslaan. Breng steeds de (hoofd)verpleegkundige op de hoogte op het ogenblik dat u de verpleegeenheid effectief verlaat. Tevens is het aangeraden om uw patiëntenidentificatiebandje aan te houden zolang u in het ziekenhuis aanwezig bent.

U ontvangt volgende documenten:

  • de ontslagbrief bestemd voor uw huisarts; een volledig verslag van de evolutie van uw verblijf wordt later doorgestuurd;
  • een medicatieschema;
  • een brief met afspraken en raadgevingen;
  • eventueel een voorschrift voor thuisverpleging, kinesitherapie, enz.;
  • een overdrachtsformulier als u van het ziekenhuis naar een thuisvervangende omgeving gaat; bezorg dit formulier aan de betrokken instelling;
  • een tevredenheidsenquête (vrijblijvend).

Als u niet op eigen kracht naar huis kan, laat u dan door iemand begeleiden of vraag een taxi of ziekenwagen aan via de (hoofd)verpleegkundige. Rolwagens staan ter beschikking om u tot aan de (zieken)wagen te begeleiden.

Voor hulpmiddelen zoals krukken of een aangepast toilet kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Voor een overzicht van de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector, raadpleeg de website www.thuiszorgzakboekje.be of www.desocialekaart.be.