Voorschotten

De Belgische ziekteverzekering voorziet dat elk ziekenhuis het recht heeft een voorschot te vragen. De hoogte van deze voorschotten is wettelijk bepaald.

Het AZ Sint-Lucas rekent in de regel geen voorschotten aan voor een
(dag)ziekenhuisopname.

Bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en is uw opname niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen.

Dat is ook zo voor ingrepen en behandelingen waarvoor het ziekenfonds geen terugbetaling voorziet (bv. zuiver esthetische ingrepen). In dat geval heeft het ziekenhuis het recht een voorschot te vragen dat in evenredigheid is met de kostprijs van de ingreep of behandeling. Het betaalde voorschot zal in mindering gebracht worden van het totaalbedrag van de factuur.