Verblijfskosten

In deze rubriek van de patiëntenfactuur vindt u alle kosten die rechtstreeks verband houden met de kamer waarin u verblijft en de verpleegkundige zorgen die verstrekt worden tijdens de (dag)ziekenhuisopname. De kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat u kiest en van de duur van verblijf.

Per dag dat u opgenomen bent, betaalt het ziekenfonds rechtstreeks een prijs aan het ziekenhuis. De kosten ten laste van uzelf zijn onderverdeeld in twee categorieën.

Ten laste van de patiënt

In de kolom 'ten laste van de patiënt' worden zowel 'persoonlijke aandelen' als 'andere bedragen' vermeld. Het persoonlijk aandeel (of remgeld) per dag ziekenhuisverblijf is het verschil tussen de officiële kostprijs en hetgeen door het ziekenfonds terugbetaald wordt.

Het door de patiënt te betalen persoonlijk aandeel per dag ziekenhuisverblijf is wettelijk vastgelegd en identiek in alle Belgische ziekenhuizen. Uw kamerkeuze heeft geen invloed op dit persoonlijk aandeel. Dit bedrag verschilt naargelang het type verzorging enerzijds en uw verzekerbaarheidsstatuut bij het ziekenfonds anderzijds. Als u aanspraak kan maken op de verhoogde tegemoetkoming, is het persoonlijk aandeel lager. Uw ziekenfonds is het best geplaatst om u hierover informatie te verstrekken.

De persoonlijke aandelen vindt u onder punt 1 (verzekerbaarheidssituatie) in de rubriek opnameverklaring.

In geval van dagziekenhuisopname wordt geen persoonlijk aandeel verblijfskost aangerekend. 

Supplementen

In de kolom 'supplement' vindt u enkel bedragen terug die het gevolg zijn van de keuze voor een individuele kamer.

Het ziekenhuis kan u enkel een kamersupplement aanrekenen wanneer u voor een individuele kamer opteert (m.u.v. een individuele kamer in het dagziekenhuis pediatrie). Tijdens het opnamegesprek ondertekent u een opnameverklaring waarop de keuze van de kamer vermeld staat. Indien het om medische redenen nodig is opgenomen te worden in een individuele kamer, wordt geen supplement voor de kamer aangerekend. In dit geval is een voorafgaandelijke verklaring van de behandelende arts-specialist wel noodzakelijk. Het persoonlijk aandeel moet u uiteraard wel betalen.

De kamersupplementen vindt u onder punt 2 (type kamer) in de rubriek opnameverklaring.

Specifieke informatie m.b.t. het oncologisch dagziekenhuis

Patiënten die in het oncologisch dagziekenhuis behandeld worden, kunnen diverse vormen van therapie krijgen. Afhankelijk daarvan zullen andere types van facturen opgesteld worden, overeenkomstig de reglementering van de Belgische ziekteverzekering.
Het kan dus gebeuren dat u geen factuur voor een dagziekenhuisopname krijgt omdat er geen dagziekenhuisforfait aangerekend mag worden. In dat geval krijgt u een ambulante factuur. U vindt meer informatie in het toelichtingsdocument.