Ziekenvervoer

In deze rubriek van de factuur worden de kosten voor dringend en niet-dringend ziekenvervoer opgenomen.

Dringend ziekenvervoer (112)

Dit bedrag wordt enkel door ons ziekenhuis aangerekend als de PIT-ambulance van het ziekenhuis uitgestuurd wordt. PIT staat voor Paramedisch Interventie Team en houdt in dat dit voertuig naast een ambulancier ook een gespecialiseerde spoedverpleegkundige aan boord heeft. In de andere gevallen krijgt u een factuur rechtstreeks van de ambulancedienst.

Voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep wordt 70,92 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand. Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. Bovenop dit bedrag mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend.

MUG

Op vraag van de dienst 112 kan de Medische Urgentiegroep (MUG) worden uitgestuurd, waarbij een spoedarts en een verpleegkundige Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg de vitale functies van de patiënt stabiliseren vooraleer de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert.

In dit geval zal je de prestaties van de spoedarts ook terugvinden op de ziekenhuisfactuur. De medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel ten laste van de patiënt. 

Niet dringend zittend of liggend ziekenvervoer

AZ Sint-Lucas organiseert zelf geen niet-dringend ziekenvervoer. Het ziekenhuis zal je hiervoor dus nooit rechtstreeks bedragen aanrekenen. Wanneer je bij een geplande opname en/of ontslag een beroep doet op ziekenvervoer, zullen zij de kosten rechtstreeks factureren. 

Lees meer over niet-dringend ziekenvervoerLees meer over Lees meer over niet-dringend ziekenvervoer

Interziekenhuisvervoer

Als je tijdens een meerdaagse ziekenhuisopname op dezelfde dag heen en terug vervoerd moet worden naar een ander ziekenhuis voor een behandeling of onderzoek, dan zijn de kosten van dit ziekenvervoer ten laste van ons ziekenhuis. Ook wanneer je uit ons ziekenhuis ontslagen wordt om meteen daarna in een ander ziekenhuis opgenomen te worden, zijn de kosten van dit ziekenvervoer ten laste van ons ziekenhuis.

Dit geldt enkel als je in een andere ziekenhuis opgenomen wordt om medische redenen en niet als je op eigen vraag naar een ander ziekenhuis overgebracht wordt. In dat laatste geval is het ziekenvervoer ten laste van de patiënt. Ook het vervoer naar andere verzorgingsinstellingen zoals een WZC, revalidatieziekenhuis of Instelling voor Beschut Wonen is ten laste van de patiënt.