Apotheekkosten

Geneesmiddelen

De geneesmiddelen die de ziekteverzekering niet of gedeeltelijk terugbetaalt, worden aan jou gefactureerd. Je betaalt wat je hebt gebruikt. Op de factuur vind je telkens de naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt. Ook de producten die je mee naar huis kan nemen, zoals oogdruppels, staan hier vermeld.

De kostprijs voor medicatie die terugbetaald wordt, zit vervat in het forfaitair aangerekende bedrag voor geneesmiddelen

Parafarmaceutische producten

Dit zijn onder andere de verzorgingsproducten, thermometers en toiletartikelen. Deze worden niet door het ziekenfonds terugbetaald en vallen ten laste van de patiënt. Je betaalt alleen wat je hebt gebruikt. Het gaat vaak om producten die je mee naar huis kan nemen. 

Implantaten

Implantaten zijn apparaten, hulpmiddelen of instrumenten die op operatieve wijze in het lichaam ingebracht worden. Sommige worden volledig door het ziekenfonds terugbetaald, andere slechts gedeeltelijk of helemaal niet. Voorbeelden van implantaten zijn o.a. een pacemaker, een ooglens en een kunstheup.

De ziekenhuisapotheker mag een afleveringsmarge aanrekenen om de kosten van o.a. de aankoop, het voorraadbeheer en de steriliteit te dekken. Deze bedraagt 10 % van de kostprijs, met een wettelijk vastgelegd maximumbedrag.

Op de factuur vind je ook de veiligheidsgrens voor implantaten terug. Dit is het percentage van de vergoedingsbasis waarmee het maximum aan te rekenen bedrag wordt bepaald.

Prothesen

Prothesen dienen net als implantaten om een lichaamsdeel te vervangen of om een handicap te verlichten, maar zijn uitwendig te dragen. Voorbeelden van prothesen zijn o.a. een kniebrace, orthopedische schoenen en kunstarm. Voor prothesen rekent het ziekenhuis een persoonlijk aandeel aan, maar geen afleveringsmarge.

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld endoscopisch materiaal en viscerosynthesemateriaal. Endoscopisch materiaal is het materiaal dat een kijkoperatie door middel van één of meerdere insnijdingen mogelijk maakt. Viscerosynthesemateriaal is een soort hechtingsmateriaal. Sommige van deze materialen worden volledig door het ziekenfonds terugbetaald, andere gedeeltelijk of helemaal niet.

De ziekenhuisapotheker mag een afleveringsmarge aanrekenen om de kosten van o.a. de aankoop, het voorraadbeheer en de steriliteit te dekken. Deze bedraagt 10 % van de kostprijs.

Mogelijk is er door de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds een tussenkomst in deze materiaalkost. Vraag na bij je ziekenfonds of hiervoor nog een bijkomende terugbetaling wordt voorzien.