Btw

Voor medische zorg wordt geen btw aangerekend, tenzij het gaat om niet-therapeutische prestaties en alle uitgevoerde diensten en goederen die hiermee samengaan. Het gaat bijvoorbeeld over zuiver esthetische ingrepen. 

Er wordt 21% btw aan de patiënten aangerekend in volgende gevallen:

  • Ingrepen en behandelingen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, waarvoor er dus geen tussenkomst is vanwege de Belgische ziekteverzekering (bijvoorbeeld een borstvergroting).
  • Ingrepen en behandelingen die niet beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tussenkomst vanwege de Belgische ziekteverzekering (bijvoorbeeld een borstverkleining die niet uitgevoerd wordt omwille van functionele hinder zoals rugklachten, maar louter om esthetische redenen).

De voorafgaande raadplegingen en onderzoeken (voor de opname of het contact met de arts waarbij de eigenlijke behandeling of ingreep met louter esthetisch karakter plaatsvindt) blijven vrijgesteld van btw. Op de nazorg van dergelijke behandelingen of ingrepen wordt wel btw aangerekend als die verleend wordt door een arts.

Zodra er bij een ingreep of behandeling met een esthetisch karakter, uitgevoerd door een arts, ook sprake is van een therapeutisch of reconstructief doel, zal er geen btw aangerekend worden. Het gaat om gevallen waar er een ziekte, aangeboren aandoening, letsel of functioneel ongemak behandeld wordt. In dat geval zal je bij de factuur een document ontvangen die de vrijstelling van btw staaft. Ook op de behandeling van complicaties na esthetische ingrepen, uitgevoerd door artsen, zal er geen btw aangerekend worden.

Je arts zal je informeren over de kostprijs van de behandeling.