Honoraria van zorgverleners

(artsen en andere verstrekkers)

In deze rubriek van de factuur vindt u alle kosten die verband houden met medische en paramedische honoraria van zorgverleners die zich voor u ingezet hebben.

Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedkundigen, logopedisten en andere zorgverleners kunnen honoraria aanrekenen voor hun prestaties. Voor elke prestatie bestaat een verbintenistarief. Dit is een vast bedrag dat overeengekomen werd door de betrokken groep van zorgverleners en de ziekenfondsen.

Op de factuur vindt u zowel de vergoedbare honoraria als deze die volledig ten laste van de patiënt zijn terug.

Vergoedbare honoraria

Sommige honoraria worden volledig terugbetaald door uw ziekenfonds, voor andere betaalt de patiënt een persoonlijk aandeel of remgeld. In dat laatste geval zijn ze m.a.w. deels ten laste van de patiënt.

Als u opteerde voor een verblijf in een individuele kamer kunnen honorariumsupplementen aangerekend worden. In onderstaande tabel kan u terugvinden welke honorariumsupplementen mogelijk zijn bij een verblijf in ons ziekenhuis.

Meerdaagse ziekenhuisopname of dagziekenhuisopname

  geconventioneerde arts of gedeeltelijk geconventioneerde artsniet-geconventioneerde arts
gemeenschappelijke kamer geen honorariumsupplementen geen honorariumsupplementen
tweepatiëntenkamer,
basiskamer ouder-kind
geen honorariumsupplementen geen honorariumsupplementen
individuele kamer,
comfortkamer ouder-kind
maximaal 100 % honorariumsupplementen maximaal 200 % honorariumsupplementen


Bovenvermelde honorariumsupplementen worden niet terugbetaald door uw ziekenfonds. Enkel indien u een hospitalisatieverzekering heeft, kan u meestal nog een terugbetaling genieten. Informeer u daarom vooraf goed bij uw verzekeringsmakelaar.

Meer informatie over honorariumsupplementen vindt u ook in de rubriek opnameverklaring.

In elke wachtruimte of elk medisch secretariaat hangt ook een overzicht van de conventiestatus van de artsen van het betrokken specialisme. Ook aan het onthaal en de inschrijvingsbalies in de centrale hal kan men u hierover inlichten. Op onze website staat overigens bij elke arts individueel vermeld of deze wel, niet of gedeeltelijk geconventioneerd is.

Honoraria volledig ten laste van de patiënt

Voor sommige onderzoeken en behandelingen is er geen terugbetaling vanwege het ziekenfonds voorzien. Deze moet u m.a.w. volledig zelf betalen. De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen deze kosten ook niet terug.

Zuiver esthetische behandelingen en ingrepen zijn steeds volledig ten laste van de patiënt. Bovendien moet er vanaf 1 januari 2016 BTW betaald worden hierop. Daarom worden deze in de rubriek BTW op esthetische ingrepen vermeld.