Forfaitair aangerekende kosten

In deze rubriek van de patiëntenfactuur worden de kosten vermeld die forfaitair aangerekend worden. Of u daar al niet een deel van moet betalen, hangt af van uw verzekerbaarheidssituatie.

Deze forfaitaire bedragen moet het ziekenhuis van overheidswege altijd factureren, ook al heeft u geen dergelijke leveringen of prestaties gekregen.

De forfaitair aangerekende kosten worden in vier groepen onderverdeeld:

  1. klinische biologie (labo);
  2. medische beeldvorming (radiologie);
  3. medische wachtdienst en technische verstrekkingen;
  4. geneesmiddelen.

De forfaitaire bedragen van de eerste drie groepen worden gefactureerd op naam van de verantwoordelijke arts van de betrokken medische dienst. Het is dus best mogelijk dat de vermelde arts u onbekend is. Er worden geen honorariumsupplementen aangerekend bovenop forfaitaire honoraria.

Nuttig om weten is dat u per dag ziekenhuisverblijf een forfaitair bedrag van 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen betaalt. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd, ook wanneer u meer of minder geneesmiddelen gebruikt.

Daarnaast betaalt elke patiënt een bedrag van 16,40 euro voor technische prestaties, ongeacht of deze werden uitgevoerd. Als u aanspraak kan maken op de verhoogde tegemoetkoming, hoeft u dit bedrag niet te betalen.