050 36 98 12 tine.verleyen@stlucas.be
Route C 161 - 1e verdieping

Dagziekenhuis Psychiatrie

Het Dagziekenhuis Psychiatrie biedt een laagdrempelige vervolgzorg, van beperkte duur, met aandacht voor de individuele noden van de patiënt. We voorzien een semi-residentieel aanbod voor personen die eerder op de verpleegeenheid Psychiatrie verbleven.

Je kan aangemeld worden door je behandelende arts. Tijdens een intake gesprek verkennen we de hulpvraag. Na overleg op het multidisciplinaire team, waar ook doelstellingen worden bepaald, wijzen we je een behandelgroep toe. Het dagziekenhuis is gebaseerd op groepstherapie, met individuele accenten. We werken niet in behandelgroepen volgens ziektebeeld, maar kijken naar de persoon in kwestie en zoeken naar de juiste afstemming.

Behandelgroepen

  • Oriëntatiegroep: hier krijg je de tijd om te landen, terug in je kracht te komen en stil te staan bij waar je noden liggen.
  • Resocialisatie groep: hier denken we na over wat hierna komt. Zal je jouw job hervatten of kies je voor vrijwilligerswerk? Wat met sociaal contact?
  • Coping groep: hier ligt het accent op het verkennen van copingvaardigheden en het groepsdynamische proces, waarbij we je bijstaan en samen je weg uittekenen.

Structuur

De structuur van deze groepen is ongeveer hetzelfde. We werken in halve dagen, waarbij je minstens drie uur aanwezig moet zijn. Gemiddeld kom je twee keer per week, dit bepalen we in overleg.

We starten steeds met een groepsgesprek, waarbij we luisteren naar hoe het met iedereen gaat, wat de specifieke noden zijn die dag en hoe iedereen de voorbije dagen heeft ervaren.

Daarna is er ruimte voor een therapeutische sessie. Dit kan bestaan uit creatieve therapie, psycho-educatie, huishoudtherapie, beweging ...  Dit gebeurt in afwisseling met het open atelier waarbij je aan een eigen project kan werken. Samen iets doen kan heel verbindend zijn en ook gezelligheid creëren is hierbij belangrijk.

Onze werking

We werken multidisciplinair. Naast de zorg van de psycholoog van het dagziekenhuis en de ergotherapeuten, word je ook opgevolgd door de psychiater en indien nodig door de afdelingspsychologen, de sociale dienst of de verpleegkundigen. Eén keer per maand is er multidisciplinair overleg waarbij we het therapeutisch traject bespreken.

Warme zorg en een individuele aanpak staan centraal. We willen je een veilige plaats bieden om je leven beetje bij beetje terug in handen te nemen.

Praktische informatie

  • Openingsuren: 09.30 tot 16.00 uur
  • Tijdens dit korte verblijf is geen bezoek toegelaten.

Verantwoordelijke arts

Therapeutisch coördinator

  • Tineke Verleyen