Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Sinds 2009 is er een samenwerkingsverband tussen kinder- en jeugdpsychiaters van AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan Brugge onder de naam KAS (Kinder- en Jeugdpsychiatrische Afdelingen Samen).

Raadpleging

De raadplegingen worden verzorgd door onze kinder- en jeugdpsychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding, een orthopedagoog en een psycholoog. Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Kortdurende therapeutische ondersteuning
  • Medicamenteuze opvolging

Op dit moment is er op onze dienst een volledige ambulante patiëntenstop. Wij nemen geen nieuwe patiënten meer aan voor ambulante diagnostiek of opvolging. Nieuwe patiënten voor opname kunnen zich wel nog aanmelden via het secretariaat. Lees hier waar je in tussentijd hulp kan vinden

Opname 

De Verpleegeenheid Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het (semi-)residentiële luik van het brede gamma aan hulpverlening dat de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar met kinder- en jeugdpsychiatrische moeilijkheden. Er zijn drie soorten opnames: een crisisopname, een residentiële observatie- en/of behandelopname of een dagopname.

Lees meerLees meer over Lees meer

Mobiel team WINGG

Het mobiel team WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg) biedt psychiatrische thuiszorg op verwijzing. Dit kan na een minimale diagnostische fase die wordt uitgevoerd op onze dienst of in een ander centrum in de regio.

Lees meerLees meer over Lees meer

 

Praktische info

  • Maak steeds een afspraak.
  • Bij de eerste raadpleging heb je een verwijsbrief met stempel en handtekening van de huisarts, CLB-arts of andere arts nodig.
  • Het KAS bevindt zich in het gebouw links van de parkeertoren. Zowel (dag)opnames als raadplegingen gaan hier door. 
  • Kom op tijd en meld je bij aankomst aan via de kiosk. Er is een kiosk in de inkomhal van het KAS-gebouw. Als je kind gekend is in ons ziekenhuis, hoef je dus niet naar het hoofdgebouw om je aan te melden of in te schrijven.  
  • Ben je laat of kan je niet komen? Verwittig het secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand om een wegblijftarief te vermijden.

Documenten