Kinder- en jeugdpsychiatrie

Artsen

dr. Magali Coudeville
dr. Hanne Geerts
dr. Evelien Holvoet
dr. Sara Willems

Artsen-assistenten (Artsen die stage volgen in het AZ Sint-Lucas i.h.k.v. hun opleiding tot arts-specialist.)

dr. Pauline Clerick
dr. Elisabeth D'Hoore
dr. Jessica Hunt

Toegelaten artsen (Artsen verbonden aan een ander ziekenhuis, met activiteit in het AZ Sint-Lucas.)

dr. Lien Keirse
dr. Emmanuël Nelis

Orthopedagogen en psychologen

Alexis D’Hondt

Raadpleging

Op dit moment is er op onze dienst een volledige ambulante patiëntenstop en nemen wij dus geen nieuwe patiënten meer aan voor ambulante diagnostiek of opvolging. Wanneer er terug ruimte komt voor nieuwe patiënten, melden we dit op de website. Nieuwe patiënten kunnen zich nog steeds aanmelden voor opname via het secretariaat.

Voor ouders/kinderen/jongeren
Deze diensten/personen kunnen u in de tussentijd verder helpen:

Voor huisartsen

  • Via WINGG is er een telefonische consult en adviesfunctie voor hulpverleners uit de niet gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg die zorg dragen voor kinderen en jongeren. Deze advieslijn is elke werkdag bereikbaar.
  • Neem contact op met het crisismeldpunt wanneer in een crisissituatie er vraag is naar dringende hulp en er nog géén hulpverlening geestelijke gezondheidszorg betrokken is. Wanneer er wel al hulpverlening geestelijke gezondheidszorg betrokken is, kan u met hen overleggen welke hulp verder ingeschakeld kan worden (zoals bijvoorbeeld het crisismeldpunt).
  • Op ADHD Traject vindt u de meest recente informatie terug over de diagnostiek en behandeling van ADHD (Zorgpad ADHD) specifiek gericht op huisartsen.
  • Eetexpert is het Vlaamse kenniscentrum voor eet- en gewichtstproblemen. Op hun website vind je uitgebreide informatie over eetstoornissen, inclusief een eerstelijnsdraaiboek, verwijsadressen en een telefonische verwijslijn.

Locatie

  • (dag)opname: KAS-gebouw, links van de parkeertoren
  • raadpleging ambulante zorg: KAS-gebouw, links van de parkeertoren of Campus Sint-Franciscus Xaverius (Spaanse Loskaai 1 - 8000 Brugge, T 050 470 420)
  • vestigingsplaats mobiel team WINGG: KAS-gebouw, links van de parkeertoren (meer informatie vindt u op de website van WINGG)
  • raadpleging residentiële zorg: KAS-gebouw, links van de parkeertoren

Merk op: de centrale inschrijving voor (dag)opname en raadplegingen gebeurt steeds in het hoofdgebouw!

Contact

T  050 36 99 00
 onthaal.kinderpsychiatrie@stlucas.be

Kom op tijd of laat tijdig weten als u te laat of niet komt

- Meld u tijdig aan via de kiosken.
- Laat het secretariaat van uw behandelde arts weten als u door onvoorziene omstandigheden iets later bent. Zo kunnen wij andere patiënten sneller helpen.
- Verwittig het secretariaat van uw behandelend arts ten laatste 24 uur op voorhand wanneer u uw afspraak moet annuleren. Wanneer u niet tijdig verwittigt, zijn we genoodzaakt een wegblijftarief aan te rekenen.

Centrale inschrijving

- Meld u aan via een van de kiosken bij de hoofdingang (verdieping -1) of in de centrale hal (verdieping 0). Zo beperkt u de wachttijden tot een minimum. Houd hiervoor uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of isi+-kaart bij de hand.
- U ontvangt patiëntenstickers waarop bovenaan het routenummer staat dat u moet volgen naar het betreffende medisch secretariaat. Meer informatie over onze interne bewegwijzering leest u hier.
- Vraag verduidelijking als u bepaalde zaken niet volledig begrijpt. Onze medewerkers helpen u graag verder!
- Bij uw eerste raadpleging heeft een verwijsbrief met stempel en handtekening nodig van uw huisarts, CLB-arts of andere arts.

Brochures en media