Regionale samenwerking - KOM

Het AZ Sint-Lucas maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) en wil, samen met zeven andere zorginstellingen, kennis en expertise bundelen om de zorg dicht bij de patiënt te brengen.

Naast het AZ Sint-Lucas maken volgende zorginstellingen deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM:

 • AZ Alma (Eeklo);
 • AZ Damiaan (Oostende);
 • AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV;
 • AZ West (Veurne);
 • AZ Zeno (Knokke-Blankenberge);
 • KEI (Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke);
 • BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende).

Het hoofddoel van het netwerk is de nabijheid in de zorg, m.a.w. de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, enz.) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg.

Er bestaan al vele samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk.

Voor dialysepatiënten had het AZ Sint-Lucas reeds eerder het zorgaanbod sterk uitgebreid door samenwerkingen met:

 • het AZ Alma;
 • het AZ Damiaan (i.s.m. het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV);
 • het AZ Zeno.

Diverse vormen van samenwerking met het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV vervolledigen verder het zorgaanbod van het AZ Sint-Lucas:

 • Fertiliteitsdiagnostiek en -behandeling;
 • Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder;
 • MUG en PIT+
 • Eenheid voor psychiatrische spoedinterventie (EPSI);
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie (KAS);
 • Geheugenrevalidatie (i.s.m. Familiezorg West-Vlaanderen);
 • Neurochirurgisch centrum Noord-West-Vlaanderen (i.s.m. het AZ Damiaan Oostende);
 • Orthopedisch Centrum Brugge;
 • Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen.