Bedrijfsfilm

Dit beeldmateriaal werd opgenomen vóór de coronacrisis.

Lees de tekstversie van de bedrijfsfilm.