Klinische studies

In het AZ Sint-Lucas zien wij het als onze taak om actief mee te werken aan de vooruitgang in de geneeskunde. Ook op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische hulpmiddelen wil het AZ Sint-Lucas een bijdrage leveren. De studies die in het ziekenhuis lopen, bieden patiënten de mogelijkheid om deel te nemen aan wetenschappelijke projecten binnen een ethisch en modern kader.

Contact

Mary Glorieux
coördinator klinische studies 
T 050 36 57 11
Email clinical.trials@stlucas.be
kantooruren: ma, di, woe en do van 8.30u tot 17.00u (niet op vrijdag)

Melding

Een nieuwe studie wordt hetzij door de arts, hetzij door het bedrijf / de sponsor via het aanmeldingsformulier gemeld aan de coördinator klinische studies.

Ondersteunende diensten

Indien de apotheek of medisch-technisch ondersteunende diensten bij de studie betrokken zijn, moet de vertegenwoordiger van het bedrijf / de sponsor een specifiek aanvraagformulier invullen. Dit formulier dient als voorbereiding op het gesprek. U vindt elk formulier onder de contactgegevens van de betreffende dienst. 

Vooraleer de studie ingediend wordt bij de ethische commisie, vragen wij om contact op te nemen met de verantwoordelijke van de dienst om de praktische modaliteiten te bespreken.

Ethische commissie

De documenten nodig voor indiening bij de ethische commissie zijn terug te vinden op de checklist en de overzichtslijst. De ethische commissie komt maandelijks samen op vooraf bepaalde vergaderdata.

Brochures