Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een multidisciplinair revalidatieprogramma om mensen met een hartaandoening te ondersteunen in hun herstel en te begeleiden naar een gezonde levensstijl. Een hartaandoening beïnvloedt niet alleen het fysieke, maar ook het mentale, sociale en professionele functioneren. Daarom biedt ons hartrevalidatieprogramma een mltidisciplinaire begeleiding op maat. 

Ons revalidatieprogramma

Het hartrevalidatieprogramma omvat verschillende aspecten:

  • Medische evalatie met uitvoering van een spiro-ergometrie bij de aanvang en bij het beëindigen van het revalidatietraject. De cardiovasculaire risicofactoren worden in kaart gebracht en waar nodig wordt de medicamenteuze behandeling geoptimaliseerd.
  • Fysieke revalidatie onder begeleiding van een kinesist gespecialiseerd in begeleiding van hartpatiënten zodat u terug vertrouwen krijgt in je eigen lichaam en met als doel beweging in je leven te implementeren als deel van een gezonde levensstijl.
  • Dieetadvies met informering over gezonde voeding en specifieke aandachtspunten rekening houdend met de aard van je hartaandoening.
  • Psychologische evaluatie met eventueel verdere begeleiding  zoals ondersteuning in ziekteverwerking, stressmanagement en rookstopbegeleiding.
  • Advies van een maatschappelijk assistent met ondersteuning bij administratieve formaliteiten, vragen rond werkhervatting, opties in geval van rijongeschiktheid, financiële aspecten.

Voor wie is hartrevalidatie?

Je cardioloog bepaalt of je in aanmerking komt voor een hartrevalidatieprogramma. Er zijn wettelijk vastgelegde criteria die bepalen welke patiënten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Hieronder vallen hartaandoeningen zoals een infarct, stentplaatsing, hartoperaties en bepaalde vormen van hartfalen.

Documenten