calendar selected 25 november 2019

Hartrevalidatiecentrum in het AZ Sint-Lucas Brugge

placeholder

In september 2019 werd in het AZ Sint-Lucas Brugge het 'Hartrevalidatiecentrum Sint-Lucas Brugge' opgericht. Hartpatiënten worden er na een ziekenhuisopname gedurende een periode van vier maanden intensief begeleid in hun revalidatie. 

Een hartaandoening heeft een enorme impact op het leven van iemand die hiermee te maken krijgt. Het beïnvloedt niet alleen het fysieke, maar ook het mentale, sociale en professionele functioneren van de patiënt.

Met ons hartrevalidatieprogramma bieden we mensen die opgenomen worden met welbepaalde hartaandoeningen (infarct, interventie ter hoogte van de kransslagaders, hartchirurgie, bepaalde vormen van hartfalen) een multidisciplinaire omkadering om met hun ziekte om te gaan en leefstijlmaatregelen te nemen.

Het uiteindelijke doel van ons revalidatieprogramma is de patiënt op weg te helpen naar een gezondere levensstijl. Patiënten motiveren tot  levensstijlmaatregelen is een zeer uitdagende opdracht en is vaak moeilijk te realiseren tijdens de raadplegingscontacten met de patiënt. Door een gestructureerd multidisciplinair hartrevalidatieprogramma kunnen we meer patiënten motiveren tot een gezondere manier van leven. Het finale doel is dat de patiënt ook na het revalidatieprogramma deze levensstijl blijft aanhouden. Daarom hechten we tijdens het traject ook belang aan patiëntenparticipatie, waarbij de patiënt op zoek gaat naar hoe hij of zij deze gezondere levenshouding ook na de periode van intense begeleiding zal verderzetten.

Voor meer informatie over het hartrevalidatiecentrum kan u terecht bij onze dienst Cardiologie.