Mijn kind in het ziekenhuis

In deze rubriek vindt u meer informatie over een ziekenhuisopname, een opname in het dagziekenhuis, een spoedopname en onze kinderpsycholoog.

Het AZ Sint-Lucas engageert zich om op een kindvriendelijke manier te werken. Het uitgangspunt van de opvang en zorg voor zowel ambulante, behandelde als opgenomen kinderen werd beschreven in ons protocol. Dit protocol bevat volgende aandachtspunten:

  • Kinderen worden enkel in het ziekenhuis opgenomen als de zorg noch thuis, noch in dagbehandeling kan gebeuren.
  • Kinderen krijgen steeds de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon bij zich te hebben. We helpen en stimuleren de ouders aanwezig te zijn en deel te nemen aan de zorg voor hun kind.
  • Kinderen en ouders hebben recht op informatie, aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind.
  • Kinderen en hun ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen.
  • We vermijden overbodige behandelingen en onderzoeken.
  • Kinderen worden, uitgezonderd bij overmacht, niet in verpleegeenheden voor volwassenen opgenomen.
  • Kinderen hebben recht om te spelen en leerondersteuning te genieten aangepast aan de leeftijd en de lichamelijke conditie. Ze hebben recht op een verblijf in een stimulerende en veilige omgeving (aangepast aan de leeftijd).
  • Kinderen worden behandeld, verzorgd en met respect en begrip benaderd door speciaal opgeleid personeel.
  • Kinderen worden zoveel mogelijk door dezelfde personen verzorgd (die onderling optimaal samenwerken).
  • Privacy wordt gerespecteerd.

Wenst u meer informatie, raadpleeg het volledige protocol.