Mijn kind in het ziekenhuis

Een ziekenhuisbezoek of -opname is een spannende gebeurtenis voor een kind. Maar voor jou als ouder brengt het ongetwijfeld ook heel wat stress met zich mee. Daarom stellen we alles in het werk om jullie goed te omkaderen en jullie op je gemak te stellen. In deze rubriek vind je heel wat praktische informatie en tips hoe je als ouder een rol kan spelen bij de opname van je kind. 

Hoe bereid je je voor op een opname?

Wat breng je mee?

Overnachten bij je kind 

Ons protocol Kindvriendelijk ziekenhuis


Hoe bereid je je voor op een opname? 

Om je kind voor te bereiden op een ziekenhuisbezoek ontwikkelde AZ Sint-Lucas een website op kindermaat. Met woord en beeld tonen we stap voor stap hoe een ziekenhuisbezoek of -opname verloopt. 

Bezoek onze kinderwebsite

 


Wat breng je mee als je kind wordt opgenomen?

Voor je kind:

 • De kids-ID of isi+-kaart van je kind. Deze zal je nodig hebben om je kind aan te melden aan de kiosken
 • Gemakkelijke kledij (bijvoorbeeld pyjama's met wijde of korte mouwen als een infuus aanwezig is)
 • Pantoffels of gemakkelijke schoenen
 • Vochtige doekjes, zeep, tandenborstel en tandpasta
 • Thuismedicatie (graag afgeven aan de verpleging)
 • Zuigflessen en sterilisator 
 • Thermometer
 • Persoonlijke spullen: een knuffel, vertrouwd speelgoed, fopspeen, slaapzak
 • Eventueel laptop, tablet, school- en leesboeken

Voor jezelf, als je op de afdeling blijft overnachten: nachtkledij, toiletartikelen, handdoeken en washandjes (we voorzien enkel handdoeken en washandjes voor het kind). 

Wat neem je niet mee? 

 • Luiers, handdoeken en washandjes voor je kind hoef je niet mee te brengen, die krijg je in het ziekenhuis.
 • Ook melkvoeding hoef je niet mee te brengen.
 • Potjes, verkleinbril
 • Wipstoel
 • DVD's of games voor de Playstation van thuis zijn niet toegelaten. 
 • Waardevolle voorwerpen laat je best thuis.

Lees hier de algemene informatie over wat je best meebrengt bij een opname.


Overnachten bij je kind

Er mag één ouder blijven slapen bij je kind. Dit wordt ook wel eens Rooming-in genoemd. Als je samen met je kind blijft overnachten op de verpleegeenheid, heb je keuze tussen een basiskamer ouder-kind of een comfortkamer ouder-kind. Je kamerkeuze maak je bekend bij het ondertekenen van de opnameverklaring. Op dat moment word je ook geïnformeerd over de kostprijs die gepaard gaat met de keuze van je type kamer. 

Basiskamer ouder-kind (= een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer) 

 • Geen kamersupplementen, geen honorariumsupplementen
 • Lavabo en eventueel toilet op de kamer
 • Mogelijkheid dat een ander kind (met eenzelfde ziektebeeld) met of zonder ouder op dezelfde kamer zal verblijven
 • Hotelkost: 5 euro (excl. maaltijden)
 • Je kindje mag overdag even zonder toezicht blijven als je dit aan de verpleegkundige meldt. 

Comfortkamer ouder-kind (= een individuele kamer)

 • Geen kamersupplementen, wel honorariumsupplementen mogelijk
 • Douche en toilet op de kamer
 • Er zal geen ander kind in dezelfde kamer verblijven
 • Hotelkost: 21 euro (incl. ontbijt)
 • Je kind moet 24u op 24u begeleid worden door een ouder of meerderjarig familielid 

Als je kind alleen in de verpleegeenheid zal verblijven, kan dit enkel in de basiskamer ouder-kind.


Kleine zorgen, grote gebaren: ons protocol

Het AZ Sint-Lucas engageert zich om op een kindvriendelijke manier te werken. Daarbij vertrekken we van volgende aandachtspunten:

 • Kinderen worden enkel in het ziekenhuis opgenomen als het niet mogelijk is om de zorg thuis of in dagbehandeling te verlenen.
 • Er mag altijd een vertrouwenspersoon mee met het kind. We helpen en stimuleren de ouders om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de zorg voor hun kind.
 • Kinderen en ouders hebben recht op informatie, aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind.
 • Kinderen en hun ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen.
 • We vermijden overbodige behandelingen en onderzoeken.
 • Kinderen worden, uitgezonderd bij overmacht, niet in verpleegeenheden voor volwassenen opgenomen.
 • Kinderen hebben recht om te spelen en leerondersteuning te genieten aangepast aan de leeftijd en de lichamelijke conditie. Ze hebben recht op een verblijf in een stimulerende en veilige omgeving (aangepast aan de leeftijd).
 • Kinderen worden behandeld, verzorgd en met respect en begrip benaderd door speciaal opgeleid personeel.
 • Kinderen worden zoveel mogelijk door dezelfde personen verzorgd (die onderling optimaal samenwerken).
 • De privacy wordt gerespecteerd.

Wil je meer weten over onze aanpak? Lees dan hier het volledige protocol.