Wat meebrengen

Administratieve gegevens

Contactgegevens

 • uw elektronische identiteitskaart, Kids-ID of isi+-kaart
 • het telefoonnummer van uw contactpersoon
 • indien u niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds: Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), Europees E112-formulier of CZ-kaart (Nederland) / Ohra / Delta Lloyd en/of een garantieverklaring van uw verzekering


Verzekeringsgegevens

 • indien u een hospitalisatieverzekering heeft: uw verzekeringskaart of -papieren
 • bij opname n.a.v. een arbeidsongeval:
  • naam, adres en telefoonnummer van de werkgever
  • naam, polis- en dossiernummer van de verzekeringsmaatschappij van de werkgever
  • datum van het arbeidsongeval 

Indien u beschikt over documenten in kader van uw wilsbeschikking, vragen we u om deze ook mee te brengen.

Medische gegevens

 

 • verwijsbrief van de arts-specialist, huisarts, thuisverpleegkundige of andere zorgverlener
 • bloedgroepkaart
 • dieetlijst
 • geneeskundige documenten zoals röntgenfoto’s, allergiekaart, bloedanalyses
 • goedkeuringsattest van het ziekenfonds voor terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen
 • ingevulde vragenlijst(en) die u bij de planning van uw opname ontving
 • thuismedicatie in de daarvoor bestemde thuismedicatiezak die u eveneens bij de planning van uw opname ontving

Benodigdheden voor persoonlijk gebruik

 

 • persoonlijk linnen zoals extra ondergoed, een pyjama of comfortabele kledij, kamerjas en pantoffels
 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandpasta, tandenborstel, enz.)
 • eventueel schrijfgerief, lectuur en leesbril
 • voor uw kind: raadpleeg de rubriek 'Mijn kind in het ziekenhuis'

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Breng geen grote geldsommen, juwelen en andere waardevolle voorwerpen mee. Wil u waardevolle voorwerpen zoals een portefeuille of juwelen in bewaring geven, neem dan contact op met een van de ziekenhuismedewerkers. Zij zullen het nodige doen zodat deze veilig opgeborgen kunnen worden.