Verblijf

In de spoedgevallendienst kan u terecht voor alle dringende medische problemen. We beschikken over de nodige faciliteiten om patiënten in de meest kritische toestand op te vangen. De dienst beschikt over zeven behandelingsruimtes met inbegrip van een gipskamer en vier bedden in het nachtziekenhuis voor een tijdelijke opvang of observatie.

Komt u met uw kind naar de spoedgevallendienst? Raadpleeg ook de rubriek Mijn kind in het ziekenhuis - spoedopname.

Verantwoordelijke arts

Hoofdverpleegkundige

Franky Degrendel

Contact

T  050 36 91 12
 spg@stlucas.be

Locatie

verdieping -1; route  B  -34

Bezoekuren

Omwille van coronamaatregelen is het patiëntenbezoek op de spoedgevallendienst beperkt tot een minimum.

Vanaf woensdag 1 september 2021 is 1 begeleider per patiënt toegestaan.

We staan u graag te woord aan het onthaal van onze spoeddienst.

Brochures