Wie verwittigen

Ziekenfonds

Breng uw ziekenfonds op de hoogte van de ziekenhuisopname van uw kind of jongere.

Hospitalisatieverzekering

Het is aangewezen om vóór de opname van uw kind of de jongere de polisvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering door te nemen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Ga goed na waarvoor en in welke mate de verzekering tussenkomt.

Huisarts

Hebt u dit nog niet gedaan, dan zal het ziekenhuis de huisarts verwittigen. De huisarts ontvangt de onderzoeksresultaten en de medische gegevens. Wenst u dat de huisarts niet op de hoogte wordt gebracht, meld dit dan bij de opname.