Inzage in / afschrift van mijn dossier

Elke patiënt heeft recht op inzage in en afschrift van zijn dossier, alsook op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die we binnen het AZ Sint-Lucas verwerken.

U vindt alle informatie en het aanvraagformulier tot inzage of afschrift onderaan de rubriek "Patiëntenrechten".

U hebt recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens, die binnen uw patiëntendossier in het AZ Sint-Lucas verwerkt worden. Sinds 1 september 2017 kan u een gedeelte van uw eigen dossier elektronisch oproepen via uw computer of smartphone. Meer informatie vindt u op de webpagina "Mijn dossier".