Uitsluiting

 1. Wat is een uitsluiting?
 2. Basisafspraken rond uitsluitingen
 3. Wie kan ik uitsluiten?
 4. Kan ik meerdere zorgverleners uitsluiten?
 5. Hoe registreer ik een uitsluiting via Mynexushealth?
 6. Hoe snel gaat een uitsluiting in zijn werk?
 7. Hoe lang blijft een uitsluiting geldig?
 8. Hoe kan ik een uitsluiting stopzetten?
 9. Wat is de draagwijdte van een uitsluiting?
 10. Wat zijn mogelijke gevolgen van een uitsluiting?

1. Wat is een uitsluiting?

Als patiënt deelt u een elektronisch dossier met een zorgverlener wanneer er een zogenoemde ‘therapeutische relatie’tot stand komt. Een therapeutische relatie is een relatie tussen een patiënt en een zorgverlener waar gezondheidszorg wordt verstrekt.

Als patiënt kan u kiezen om specifieke zorgverleners de toegang tot uw patiëntendossier te ontzeggen: de zogenaamde ‘uitsluiting’ van een zorgverlener. Hierdoor mag deze zorgverlener in principe op geen enkele wijze nog toegang krijgen tot uw elektronisch patiëntendossier.

Als er geen gekende therapeutische relatie is, hebben zorgverleners geen toegang uw medisch dossier. Er zijn echter verschillende scenario’s waarbij toegang tot uw dossier toch vereist is:

 1. Een klinisch bioloog kan uw dossier raadplegen wanneer een zorgverlener een staal opstuurt naar het ziekenhuislabo.
 2. Een onderzoeker kan tijdens klinische studies medische gegevens uit het patiëntendossier raadplegen.
 3. Uw huisarts kan een zorgverlener opbellen met vragen over een verslag van een behandeling enkele maanden geleden.
 4. Wanneer u bewusteloos op spoed toekomt en uw vertegenwoordiger niet tijdig bereikbaar is, dan raadpleegt de zorgverlener het patiëntendossier om de juiste zorgen te kunnen toedienen.

In deze 4 gevallen past de zorgverlener het zogenoemde ‘break the glass-principe’toe. De zorgverlener in kwestie registreert dit zo in het digitaal systeem met de bijhorende motivering. 


2. Basisafspraken rond uitsluitingen

 • Als patiënt mag u een uitsluiting aanvragen, ongeacht of er een therapeutische relatie al dan niet bestaat of bestaan heeft. Zo kan u preventief een uitsluiting aanvragen, bijvoorbeeld wanneer u een ex-partner heeft die een zorgverlener is.
 • Om de continuïteit van de zorg te verzekeren, kan een uitsluiting echter tijdelijk doorbrokenworden. Stel dat een uitgesloten zorgverlener als enige van wacht is voor een specifieke medische discipline waarvoor u dringende zorg nodig heeft, dan verkrijgt deze zorgverlener alsnog toegang tot uw patiëntendossier.

Er bestaan twee verschillende types uitsluitingen:

 1. eHealth uitsluitingen (mijngezondheid.belgie.be)
  Via het eHealth-platform kan u zorgverleners met een RIZIV-nummer uitsluiten. De Nexuzhealth-toepassingen nemen deze uitsluitingen over.
 2. Nexuzhealth uitsluitingen (nexuzhealth.com/nl/zorginstellingen)
  Via de Nexuzhealth-zorginstellingen kan u zorgverleners en medewerkers uitsluiten. U kan deze uitsluitingen raadplegen en beheren via Mynexuzhealth. Het eHealth-platform neemt de uitsluitingen echter niet zomaar over. We raden u aan om uw uitsluitingen te registeren via het eHealth-platform. 

3. Wie kan ik uitsluiten?

 1. Via de Nexuzhealth-zorginstellingen kan u zorgverleners en ondersteunend personeel uitsluiten.
 2. Via het eHealth-platform kan u voorlopig enkel zorgverleners met een riziv nummer uitsluiten. 

4. Kan ik meerdere zorgverleners uitsluiten?

U kan enkel een uitsluiting op naam van een zorgverlener of medewerkeraanvragen. Het is niet mogelijk om een groep of afdeling van zorgverleners uit te sluiten.

Het is toegestaan om meerdere zorgverleners uit te sluiten. Stel hiervoor verschillende individuele aanvragen op. Per aanvraag kan u twee zorgverleners of medewerkers uitsluiten. 


5. Hoe registreer ik een uitsluiting via Mynexuzhealth?

Als patiënt kan u een uitsluiting niet rechtstreeks via Mynexuzhealth registeren. Vraag hiervoor een aanvraagformulier aan via de ombudsdienst via ombudsdienst@stlucas.be of 050 36 57 89. Geef uw ingevuld formulier af aan deze dienst.

U vindt de juiste contactgegevens terug via ‘Uw zorginstelling’ in de MyNexuzhealth-webapplicatie. 


6. Hoe snel gaat een uitsluiting in zijn werk?

 • Een uitsluiting via Nexuzhealth krijgt onmiddellijke uitwerking in alle Nexuzhealth-toepassingen van zodra het aanvraagformulier door ons ziekenhuis is geregistreerd en verwerkt. U ziet de uitsluiting vanaf dan in de MyNexuzhealth-webapplicatie.
 • Een uitsluiting via het eHealth-portaal is maximaal één uur na registratie zichtbaar in MyNexuzhealth. 

7. Hoe lang blijft een uitsluiting geldig?

Wanneer u uitsluiting registreert, blijft deze geldig tot op het moment dat u ze stopt. 


8. Hoe kan ik een uitsluiting stopzetten?

 • Wanneer u de uitsluiting initieel via het eHealth platform registreerde, zet u de uitsluiting stop via het eHealth-platform. Een uitsluiting die u stop zet via het eHealth-platform is na maximaal één uur niet meer zichtbaar in MyNexuzhealth.
 • Als MyNexushealth-gebruiker beheert u de Nexuzhealth-uitsluiting(en) rechtstreeks via deMyNexuzhealth-webapplicatie. Zet uw uitsluiting stop via de knop ‘Geef opnieuw toegang’. 
  Neem contact op met onze ombudsdienst via ombudsdienst@stlucas.be of 050 36 57 89 als u geen MyNexuzhealth gebruiker bent.

9. Wat is de draagwijdte van een uitsluiting?

Er zijn twee verschillende aspecten in verband met de draagwijdte van een uitsluiting:

 1. Wanneer u een zorgverlener of medewerker heeft uitgesloten, krijgt deze uitsluiting uitwerking in alle Nexuzhealth-zorginstellingen. Als deze zorgverlener of medewerker in meerdere Nexuzhealth-zorginstellingen actief is, hoeft u de uitsluiting dus niet per instelling aan te vragen. Het is echter geen optie om bewust een onderscheid te maken: zorgverlener X enkel uitsluiten in zorginstelling A, maar niet in zorginstelling B.
 2. Een uitsluiting heeft enkel betrekking op de toegang tot het patiëntendossier zelf door de zorgverlener of medewerker. Dit wil zeggen dat de uitgesloten zorgverlener of medewerker geen toegang meer heeft tot het patiëntendossier, maar uw naam wel nog zal verschijnen in bijvoorbeeld aanwezigheidslijsten van de betreffende dienst of de lijst van radiologie-aanvragen. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de dienst te garanderen. Daarnaast kan een andere zorgverlener nog informatie delen met een uitgesloten zorgverlener (bijvoorbeeld informatie van een arts aan een verpleegkundige). 

10. Wat zijn mogelijke gevolgen van een uitsluiting?

Uitsluitingen kunnen invloed hebben op het verstrekken van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Enkele mogelijke gevolgen:

 1. Als een uitgesloten zorgverlener van wacht is en de enige beschikbare zorgverlener is, kan deze zorgverlener in principe geen zorg aan u verstrekken indien informatie uit het dossier noodzakelijk is om u te helpen.
 2. Als u niet tevreden bent over de verstrekte zorg door verschillende zorgverleners op eenzelfde dienst, kan het mogelijk beter zijn voor u om te verplaatsen naar een andere, mogelijks minder geschikte dienst of zelfs een andere zorginstelling.
 3. Wanneer een uitgesloten zorgverlener een therapeutische relatie met u heeft, maar geen toegang tot de nodige gegevens krijgt van u, zal de zorgverlener mogelijk de behandelrelatie met u moeten stopzetten. Het kan immers gevaarlijke gevolgen hebben voor u en voor de zorgverlener om de zorgverstrekking te moeten verder zetten zonder bruikbare informatie.

Contacteer onze ombudsdienst via ombudsdienst@stlucas.be of 050 36 57 89 als u een vermoeden heeft dat een zorgverlener onterecht in uw patiëntendossier heeft gekeken.

Brochures