Uitsluiting

Als patiënt kan je kiezen om specifieke zorgverleners de toegang tot je patiëntendossier te ontzeggen. Dit heet uitsluiting van een zorgverlener. 

Wanneer wordt je elektronisch dossier gedeeld met een zorgverlener?

Het elektronisch dossier wordt gedeeld met een zorgverlener als er een therapeutische relatie is. Dat wil zeggen: als een zorgverlener gezondheidszorg verstrekt aan een patiënt.

Als er geen gekende therapeutische relatie is, hebben zorgverleners geen toegang tot je medisch dossier. Er zijn verschillende scenario’s waarbij toegang tot je dossier toch vereist is:

 1. Een klinisch bioloog kan je dossier raadplegen wanneer een zorgverlener een staal opstuurt naar het ziekenhuislabo.
 2. Een onderzoeker kan tijdens klinische studies medische gegevens uit het patiëntendossier raadplegen.
 3. Je huisarts kan een zorgverlener opbellen met vragen over een verslag van een behandeling enkele maanden geleden.
 4. Als je bewusteloos op spoed toekomt en je vertegenwoordiger niet tijdig bereikbaar is, raadpleegt de zorgverlener het patiëntendossier om de juiste zorgen te kunnen toedienen.

In deze gevallen past de zorgverlener het ‘break the glass-principe’ toe. De zorgverlener registreert dit zo in het digitaal systeem met de bijhorende motivering. 

Wat is uitsluiting? 

Als patiënt kan je kiezen om specifieke zorgverleners de toegang tot uw patiëntendossier te ontzeggen: de zogenaamde ‘uitsluiting’ van een zorgverlener. Hierdoor mag deze zorgverlener in principe op geen enkele wijze nog toegang krijgen tot je elektronisch patiëntendossier.

Basisafspraken rond uitsluitingen

Als patiënt mag je een uitsluiting aanvragen, ongeacht of er een therapeutische relatie bestaat of bestaan heeft. Je kan preventief een uitsluiting aanvragen, bijvoorbeeld als je een ex-partner hebt die een zorgverlener is.

Om de continuïteit van de zorg te verzekeren, kan een uitsluiting tijdelijk doorbroken worden. Stel dat een uitgesloten zorgverlener als enige van wacht is voor een specifieke medische discipline waarvoor je dringende zorg nodig hebt, dan verkrijgt deze zorgverlener alsnog toegang tot je patiëntendossier. Achteraf krijg je hierover een melding via mynexuzhealth. 

Types uitsluitingen 

Er bestaan twee types uitsluitingen.

 • eHealth uitsluitingen
  Via het eHealth-platform kan je zorgverleners met een RIZIV-nummer uitsluiten. De nexuzhealth-toepassingen nemen deze uitsluitingen over.
 • nexuzhealth uitsluitingen
  Via de nexuzhealth-zorginstellingen kan zorgverleners en medewerkers uitsluiten. Het eHealth-platform neemt de uitsluitingen niet zomaar over. We raden je aan om je uitsluitingen te registeren via het eHealth-platform. Als je een medewerker zonder RIZIV-nummer wil uitsluiten, kan dit enkel via een aanvraag in een nexuzhealth-zorginstelling. 

Hoe kan ik een zorgverlener uitsluiten?

 • eHealth
  Op het eHealth-platform kan je zelf de zorgverleners uitsluiten door in te loggen en te klikken op 'Mijn therapeutische relaties'. Een uitsluiting via het eHealth-portaal is maximaal één uur na registratie zichtbaar in mynexuzhealth.
 • mynexuzhealth
  Als patiënt kan je een uitsluiting niet rechtstreeks via mynexuzhealth registeren. Om een uitsluiting te registeren, vul je dit aanvraagformulier in en bezorg je dit aan de Ombudsdienst via ombudsdienst@stlucas.be. Je kan ook een bericht sturen via de berichtenmodule in mynexuzhealth. Een uitsluiting via nexuzhealth krijgt onmiddellijke uitwerking in alle nexuzhealth-toepassingen van zodra het aanvraagformulier door ons ziekenhuis is geregistreerd en verwerkt. U ziet de uitsluiting vanaf dan in de mynexuzhealth-webapplicatie.

Een uitsluiting kan enkel op naam van een zorgverlener of medewerker. Het is niet mogelijk om een groep of afdeling van zorgverleners uit te sluiten. Het is ook niet mogelijk om alle zorgverleners en medewerkers van een ziekenhuis uit te sluiten.

Wanneer je een uitsluiting registreert, blijft deze geldig tot op het moment dat je ze stopt. 

Hoe kan ik een uitsluiting stopzetten?

 • eHealth
  Als je de uitsluiting initieel via het eHealth platform registreerde, zet je de uitsluiting stop via het eHealth-platform. De uitsluiting verdwijnt na maximaal één uur in mynexuzhealth.
 • mynexuzhealth
  Als mynexuzhealth-gebruiker beheer je de nexuzhealth-uitsluiting(en) rechtstreeks via de mynexuzhealth-webapplicatie. Zet de uitsluiting stop via de knop ‘Geef opnieuw toegang’. Neem contact op met onze Ombudsdienst via ombudsdienst@stlucas.be of 050 36 57 89 als je geen mynexuzhealth gebruiker bent.

Wat is de draagwijdte van een uitsluiting?

Wanneer je een zorgverlener of medewerker hebt uitgesloten, krijgt deze uitsluiting uitwerking in alle nexuzhealth-zorginstellingen. Als deze zorgverlener of medewerker in meerdere nexuzhealth-zorginstellingen actief is, hoef je de uitsluiting niet per instelling aan te vragen. Het is geen optie om bewust een onderscheid te maken: zorgverlener X enkel uitsluiten in zorginstelling A, maar niet in zorginstelling B.

Een uitsluiting heeft enkel betrekking op de toegang tot het patiëntendossier zelf door de zorgverlener of medewerker. Dit wil zeggen dat de uitgesloten zorgverlener of medewerker geen toegang meer heeft tot het patiëntendossier, maar je naam wel nog zal verschijnen in bijvoorbeeld aanwezigheidslijsten van de dienst of de lijst van radiologie-aanvragen. Dit is noodzakelijk om een goede werking van de dienst te garanderen. Daarnaast kan een andere zorgverlener nog informatie delen met een uitgesloten zorgverlener (bijvoorbeeld informatie van een arts aan een verpleegkundige).

Wat zijn mogelijke gevolgen van een uitsluiting?

Uitsluitingen kunnen invloed hebben op het verstrekken van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Enkele mogelijke gevolgen:

 • Als een uitgesloten zorgverlener van wacht is en de enige beschikbare zorgverlener is, kan deze zorgverlener in principe geen zorg verstrekken als de informatie uit het dossier noodzakelijk is om je te helpen.
 • Als je niet tevreden bent over de verstrekte zorg door verschillende zorgverleners op eenzelfde dienst, kan het mogelijk beter zijn om je te verplaatsen naar een andere, mogelijks minder geschikte dienst of zelfs een andere zorginstelling.
 • Als een uitgesloten zorgverlener een therapeutische relatie met je heeft, maar geen toegang tot de nodige gegevens krijgt, zal de zorgverlener mogelijk de behandelrelatie moeten stopzetten. Het kan gevaarlijke gevolgen hebben voor jezelf en voor de zorgverlener om de zorgverstrekking verder te zetten zonder bruikbare informatie.

Contacteer onze Ombudsdienst via ombudsdienst@stlucas.be of 050 36 57 89 als je een vermoeden heeft dat een zorgverlener onterecht in je patiëntendossier heeft gekeken.