Geïnformeerde toestemming

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens. Belgische zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie hebt, kunnen u immers beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen.

Dat kan bv. nuttig zijn als u een ongeval hebt in de Ardennen, er in een ziekenhuis terechtkomt waar u nooit eerder opgenomen was en waar men niet weet dat u voor bepaalde medicatie allergisch bent.

U kan uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart via www.patientconsent.be of via uw huisarts, de arts-specialist, het ziekenfonds of de apotheek.

Alle gezondheidsgegevens, voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling, kunnen dan worden gedeeld. Het gaat bv. om resultaten van bloedonderzoeken, röntgenfoto’s, enz. U hebt als patiënt echter het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, om bepaalde zorgverleners de toegang te weigeren of om de zorgverlener te vragen bepaalde informatie niet te delen.

Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie of surf naar www.patientconsent.be.