Duur opname

De duur van een (dag)ziekenhuisopname hangt af van:

  • uw aandoening;
  • de eventuele ingreep; 
  • uw herstel. 

Uw behandelende arts zal u inlichten over het aangewezen tijdstip voor ontslag.