Conventiestatus

Het beroep van arts is een vrij beroep. Dat betekent dat elke arts zijn / haar honorarium (= tarief) vrij mag bepalen.

Niettemin wordt (twee)jaarlijks een akkoord over de honoraria gesloten tussen de overheid, de beroepsverenigingen van artsen en de ziekenfondsen. Daar worden officiële tarieven vastgelegd die conventie- of verbintenistarieven worden genoemd.

Elke arts kan ervoor kiezen deze conventie te aanvaarden, gedeeltelijk te aanvaarden of niet te aanvaarden.

Geconventioneerde (of verbonden) artsen passen de conventietarieven toe. Na terugbetaling door het ziekenfonds betekent dit dat u enkel het persoonlijk aandeel (of remgeld) betaalt.

Niet-geconventioneerde (of niet-verbonden) artsen mogen hun eigen tarieven bepalen. Na tussenkomst van het ziekenfonds betekent dit dat u naast het persoonlijk aandeel (of remgeld) ook een honorariumsupplement betaalt.

Gedeeltelijk geconventioneerde (of gedeeltelijk verbonden) artsen passen op sommige tijdstippen de conventietarieven toe en rekenen dan geen honorariumsupplementen aan. Op andere tijdstippen zijn zij niet-geconventioneerd en mogen zij bovenop hun honorarium een supplement aanrekenen.

Meerdaagse ziekenhuisopname of dagziekenhuisopname

  geconventioneerde arts of gedeeltelijk geconventioneerde artsniet-geconventioneerde arts
gemeenschappelijke kamer geen honorariumsupplementen geen honorariumsupplementen
tweepatiëntenkamer,
basiskamer ouder-kind
geen honorariumsupplementen geen honorariumsupplementen
individuele kamer,
comfortkamer ouder-kind
maximaal 100 % honorariumsupplementen maximaal 200 % honorariumsupplementen

Bovenvermelde honorariumsupplementen worden niet terugbetaald door uw ziekenfonds. Enkel indien u een hospitalisatieverzekering heeft, kan u meestal nog een terugbetaling genieten. Informeer u daarom vooraf goed bij uw verzekeringsmakelaar.

In elke wachtruimte of elk medisch secretariaat hangt een overzicht van de conventiestatus van de artsen van het betrokken specialisme. Ook aan het onthaal en de inschrijvingsbalies in de centrale hal kan men u hierover inlichten. Op onze website staat overigens bij elke arts individueel vermeld of deze wel, niet of gedeeltelijk geconventioneerd is.

Belangrijke opmerkingen:
1) De conventiestatus van een arts heeft helemaal niets te maken met de kwaliteit van de zorg die de arts u geeft.

2) Het feit dat een arts niet-geconventioneerd of gedeeltelijk geconventioneerd is, betekent niet noodzakelijk dat de arts aanzienlijke honorariumsupplementen aanrekent. Vaak wordt slechts een beperkt hoger percentage aan honorariumsupplementen aangerekend dan bij geconventioneerde artsen het geval is. Aarzel niet om het toepasselijk percentage aan uw behandelende arts te vragen.

Wenst u meer informatie omtrent de conventiestatus van zorgverleners, dan kan u terecht op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).