Opnameverklaring

Wanneer de behandelende arts u een (dag)opname in het ziekenhuis aanbeveelt, zal hij wellicht meteen een datum voorstellen. Het is belangrijk dat u meteen na de raadpleging langskomt naar de inschrijvingsbalies in de centrale hal om de administratieve voorinschrijving in orde te brengen.

Een ziekenhuismedewerker van de dienst onthaal en opname zal u (of iemand die u vertegenwoordigt) vragen om een opnameverklaring te ondertekenen. Door middel van deze verklaring maakt u uw kamerkeuze kenbaar. In functie van de kamerkeuze kunnen al dan niet kamersupplementen en/of honorariumsupplementen aangerekend worden. De ziekenhuismedewerker zal u met de opnameverklaring overlopen en toelichten. Deze informatie is ook terug te vinden in de opnameverklaring en het document met toelichting erbij. Wij spannen ons in om steeds het gewenste kamertype toe te kennen, maar kunnen u dat niet steeds waarborgen door factoren zoals bv. extreme drukte in het ziekenhuis of een te grote vraag naar een bepaald kamertype. Voor bijkomende informatie over de kostprijs van uw ziekenhuisopname raden we u aan om de rubrieken Factuur en Kostprijsraming te raadplegen op onze website.

dagziekenhuisopname:

Belangrijke opmerking
Bij de planning van een dagziekenhuisopname is nog niet exact geweten welke prestaties artsen zullen uitvoeren. Bijgevolg is het ook nog niet duidelijk of al dan niet een dagziekenhuisforfait aangerekend zal worden.
Diverse hospitalisatieverzekeringen verlenen geen tussenkomst als zo'n forfait uiteindelijk niet aangerekend werd. Een opname in het dagziekenhuis betekent dus niet noodzakelijk dat uw hospitalisatieverzekering tussenkomst zal verlenen.

meerdaagse ziekenhuisopname:

algemene voorwaarden van het ziekenhuis:

Zes belangrijke factoren kunnen de kostprijs van de (dag)ziekenhuisopname beïnvloeden:

  1. uw verzekerbaarheidssituatie
  2. het type kamer waarvoor u kiest 
  3. de duur van uw opname
  4. de apotheekkosten
  5. de conventiestatus van uw arts
  6. de eventuele bijkomende producten en diensten die u vraagt of die uw arts voorschrijft

Aarzel niet om verduidelijking te vragen indien u bepaalde zaken niet volledig begrijpt. Onze medewerkers helpen u graag verder.