Ziekenvervoer

In deze rubriek van de factuur kunnen de kosten voor dringend en niet-dringend ziekenvervoer opgenomen worden.

Niet dringend zittend of liggend ziekenvervoer
Vermits het AZ Sint-Lucas zelf geen niet-dringend ziekenvervoer verricht, zal het ziekenhuis u hiervoor nooit rechtstreeks bedragen aanrekenen.

Wanneer u bij een geplande opname en/of ontslag een beroep doet op ziekenvervoer, dan zullen de kosten u rechtstreeks door de gecontacteerde ziekenvervoerder aangerekend worden.

Meestal wordt door uw ziekenfonds een gedeelte van het niet-dringend ziekenvervoer terugbetaald. Uw ziekenfonds is het best geplaatst om u hierover te informeren.

Dringend ziekenvoer
Voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep wordt 67,53 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand. 

Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering. 

Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. 

Bovenop de 67,53 euro mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend. Dit bedrag zal enkel op uw ziekenhuisfactuur vermeld worden voor zover de PIT-ambulance van het ziekenhuis uitgestuurd wordt. PIT staat voor Paramedisch Interventie Team en houdt in dat dit voertuig naast een ambulancier ook een gespecialiseerde spoedverpleegkundige aan boord heeft.

In de andere gevallen zal deze kost u rechtstreeks door de ambulancedienst (bvb. de hulpverleningszone waartoe de brandweer behoort) aangerekend worden.

MUG
Op vraag van de dienst 112 kan de Medische Urgentiegroep (MUG) worden uitgestuurd. Deze brengt een urgentiearts en een verpleegkundige ‘Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg’ tot bij de persoon van wie de gezondheidstoestand levensbedreigend is. De MUG moet de vitale functies van de patiënt stabiliseren, vooraleer de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert. 

Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen aan de patiënt geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur wel te vinden zijn. 

De medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel ten laste van de patiënt. Deze honoraria zijn terug te vinden in rubriek 1 ((dag)ziekenhuisopname) of rubriek 4 (honaria zorgverleners) van de ziekenhuisfactuur