BTW op esthetische ingrepen

Het verlenen van prestaties inzake gezondheidszorg is in België steeds van BTW vrijgesteld geweest. Omwille van een Arrest van het Europees Hof van Justitie zag de Belgische overheid zich echter genoodzaakt haar regelgeving te wijzigen. Dat heeft ze gedaan door op 30 december 2015 een wetswijziging in het Belgisch Staatsblad te publiceren.

Bijgevolg zijn alle ingrepen en behandelingen met een louter esthetisch karakter, uitgevoerd door artsen én de nauw ermee samenhangende handelingen (zoals verblijfskosten, geneesmiddelen, enz.) die vanaf 1 januari 2016 verricht worden, aan BTW onderworpen. Dit betekent dat de artsen én het ziekenhuis 21% BTW aan de patiënten moeten aanrekenen in volgende gevallen:

  • Als het gaat om ingrepen en behandelingen, die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en waarvoor er dus geen tussenkomst is vanwege de Belgische ziekteverzekering (bv. een borstvergroting).
  • Als het gaat om ingrepen en behandelingen die wel zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, maar niet beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tussenkomst vanwege de Belgische ziekteverzekering (bv. een borstverkleining die niet uitgevoerd wordt omwille van functionele hinder zoals rugklachten, maar louter om esthetische redenen).

De voorafgaande raadplegingen en onderzoeken (voor de opname of het contact met de arts waarbij de eigenlijke behandeling of ingreep met louter esthetisch karakter plaatsvindt) blijven vrijgesteld van BTW. Op de nazorg van dergelijke behandelingen of ingrepen wordt wel BTW aangerekend, als die verleend wordt door een arts.

Zodra er bij een ingreep of behandeling met een esthetisch karakter, uitgevoerd door een arts, ook sprake is van een therapeutisch of reconstructief doel, zal er geen BTW aangerekend worden. Het gaat om gevallen waar er een ziekte, aangeboren aandoening, letsel of functioneel ongemak behandeld wordt. In dat geval zal u bij de factuur een document ontvangen vanwege de arts of het ziekenhuis waarmee de vrijstelling van BTW gestaafd wordt.

Ook op de behandeling van complicaties die opgetreden zijn n.a.v. ingrepen of behandelingen met een louter esthetisch karakter, uitgevoerd door artsen, zal er geen BTW aangerekend worden.

Indien er sprake is van een zogenaamde "gemengde" opname, zal er enkel BTW aangerekend worden op de ingreep of behandeling met louter esthetisch karakter, uitgevoerd door een arts én op de direct daaraan toewijsbare kosten. Het gaat om gevallen waarbij er tijdens eenzelfde opname zowel een ingreep of behandeling met een therapeutisch of reconstructief doel alsook een ingreep of behandeling met een louter esthetisch karakter door een arts wordt uitgevoerd (bv. een borstreconstructie na borstkanker en een liposuctie van de dijen).

Om alle misverstanden te vermijden, geldt deze nieuwe BTW-regeling niet enkel voor ingrepen of behandelingen met een louter esthetisch karakter die door plastisch chirurgen uitgevoerd worden. Het kan evenzeer om behandelingen en ingrepen gaan die uitgevoerd worden door artsen van volgende medische disciplines:

  • algemene, vasculaire en abdominale heelkunde;
  • dermatologie;
  • gynaecologie;
  • mond-, kaak-, en aangezichtsheelkunde - stomatologie;
  • neus-, keel- en oorziekten;
  • oogziekten;
  • urologie.

De arts zal u persoonlijk informeren over de kostprijs van de behandeling of ingreep. Dit wordt ook schriftelijk vastgelegd.