Apotheekkosten

In deze rubriek van de factuur vindt u alle kosten die verband houden met de leveringen vanuit de ziekenhuisapotheek die voor u gebeurd zijn.

Geneesmiddelen

Met geneesmiddelen worden farmaceutische producten bedoeld. Op de factuur vindt u de vergoedbare geneesmiddelen terug en deze die volledig of deels ten laste van de patiënt zijn.

Voor de geneesmiddelen die deels ten laste van de patiënt zijn, wordt de naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt vermeld.

Dat is ook het geval voor geneesmiddelen die volledig ten laste van de patiënt zijn. Deze zijn ofwel niet-vergoedbaar of komen niet in aanmerking voor terugbetaling omdat er geen goedkeuring van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds gegeven kon worden. Het gaat o.a. om pijnstillers en slaapmiddelen. Ook de producten die u mee naar huis kan nemen, zoals bv. oogdruppels, staan hier vermeld.

Parafarmaceutische producten

Onder de benaming parafarmaceutische producten vallen o.a. de verzorgingsproducten, thermometers en toiletartikelen. Deze worden niet door het ziekenfonds terugbetaald en vallen m.a.w. ten laste van de patiënt. Het gaat vaak om producten die u mee naar huis kan nemen.

Implantaten, prothesen en niet-implanteerbare hulpmiddelen

Op de factuur vindt u zowel vergoedbare en niet-vergoedbare producten terug.

Implantaten en prothesen

Implantaten zijn apparaten, hulpmiddelen of instrumenten die op operatieve wijze in het lichaam ingebracht worden. Sommige worden volledig door het ziekenfonds terugbetaald, andere slechts gedeeltelijk of helemaal niet. Voorbeelden van implantaten zijn o.a. een pacemaker, een ooglens en een kunstheup.

De ziekenhuisapotheker mag ook een afleveringsmarge aanrekenen voor implantaten, dat de kosten van o.a. aankoop, voorraadbeheer en steriliteit dekt. Deze bedraagt 10 % van de kostprijs, met een wettelijk vastgelegd maximumbedrag.

Op de factuur vindt u ook de veiligheidsgrens voor implantaten terug. Het betreft een percentage van de vergoedingsbasis waarmee het maximum aan te rekenen bedrag wordt bepaald.

Prothesen dienen net als implantaten om een lichaamsdeel te vervangen of om een handicap te verlichten, maar zijn uitwendig te dragen. Voorbeelden van prothesen zijn o.a. een kniebrace, orthopedische schoenen en kunstarm.

Voor prothesen rekent het ziekenhuis een persoonlijk aandeel aan, maar geen afleveringsmarge.

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Met niet-implanteerbare medische hulpmiddelen bedoelt men o.a. endoscopisch- en viscerosynthesemateriaal. Endoscopisch materiaal is het materiaal dat een kijkoperatie door middel van één of meerdere insnijdingen mogelijk maakt. Viscerosynthesemateriaal is een soort hechtingsmateriaal. Sommige van deze materialen worden volledig door het ziekenfonds terugbetaald, andere slechts gedeeltelijk of helemaal niet.

De ziekenhuisapotheker mag ook een afleveringsmarge aanrekenen voor niet-implanteerbare hulpmiddelen, dat de kosten van o.a. aankoop, voorraadbeheer en steriliteit dekt. Deze bedraagt 10 % van de kostprijs.

Mogelijk is er wel een tussenkomst in deze materiaalkost door de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Indien deze materialen op uw factuur voorkomen, kan u best navragen bij uw ziekenfonds of hiervoor nog een bijkomende terugbetaling wordt voorzien.