Popokabaka

Het AZ Sint-Lucas werkt samen met het Hôpital Général de Référence de Popokabaka aan betere gezondheidsvoorzieningen in het Zuiden.

De gezondheidszone Popokabaka ligt in de provincie Bandundu, op 300 km van Kinshasa. De zone telt tussen de 100.000 en 150.000 inwoners, 28 gezondheidscentra en 1 ziekenhuis. In de regio zijn ziektes als malaria, aids, lepra, tbc, slaapziekte en meningitis nog lang niet onder controle. Ook ondervoeding blijft een belangrijk gezondheidsprobleem. Bij gebrek aan de nodige middelen en kennis is de zorgkwaliteit vaak nog onvoldoende en wordt niet steeds het gewenste resultaat bereikt.

Het ziekenhuis in Popokabaka is verdeeld over verschillende paviljoenen, heeft 123 bedden en beschikt over de afdelingen inwendige geneeskunde, heelkunde, pediatrie en verloskunde. Verder is er een voedingscentrum, een laboratorium en een mobiele equipe die zich inzet voor de strijd tegen de slaapziekte. In het ziekenhuis werken 3 artsen en 29 verpleegkundigen.


De uitdaging bestaat erin de kwaliteit van de basisgezondheidszorg in het ziekenhuis en de omliggende gezondheidscentra te verbeteren door:

  • de diensten uit te rusten met aangepast medisch materiaal;
  • subsidies te voorzien voor essentiële generische geneesmiddelen; 
  • aanmoedigingspremies te voorzien voor het personeel dat niet of heel weinig betaald wordt;
  • bij te dragen in de werkingskosten van o.a. kantoormateriaal, brandstof, verzekeringspremies;
  • vorming te organiseren voor artsen en verpleegkundigen, voor de administratieve staf en de logistieke diensten.

Naast de nood aan basisgezondheidszorg is er ook een grote nood aan elektriciteit. In april 2011 vertrok een 5-koppig team naar Popokabaka om samen met de lokale bevolking 12 zonnepanelen te installeren op het dak van de materniteit.

In mei 2014 ging een Memisa-missie door met zowel een technische als een verpleegkundige doelstelling. Zo werden bijkomende zonnepanelen geplaatst, werd een herstelling uitgevoerd aan de omvormer van de vorige installatie en werd er aan de regenputten gewerkt. Voor de plaatselijke zorgverleners werd zowel een opleiding als ondersteuning bij het gebruik van bepaalde medische materialen voorzien.

In september 2016 vertrok een nieuwe equipe naar Popokabaka om er voor de derde maal zonnepanelen te plaatsen, ditmaal op het labo en de apotheek. Daarnaast hielp men aan de bouw van een sanitaire blok voor de materniteit en werden verschillende workshops gegeven worden omtrent hygiëne, reanimatie van de pasgeborene, diabetes, begeleiding tijdens de bevalling, enz.