Memisa

Het AZ Sint-Lucas steunt actief het Hôpital Général de Référence de Popokabaka.

Deze steun wordt verleend in nauwe samenwerking met de ontwikkelingsorganisatie Memisa. Memisa staat voor Medische Ontwikkelingssamenwerking en ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Ze doet dit via structurele programma’s waarbij de lokale gezondheidswerkers en bevolking betrokken worden. Deze programma’s worden voor 80% gesubsidieerd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Voor de overige 20% zoekt Memisa partners in de Belgische gezondheidszorg die bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren.

Memisa richt zich vooral op de deelrepubliek Congo. Ze verleent er hulp aan 36 van de 518 gezondheidszones. Een gemiddelde gezondheidszone - inzake oppervlakte te vergelijken met een Belgische provincie - telt 100.000 tot 150.000 inwoners, een 20-tal gezondheidscentra en 1 ziekenhuis. Als een patiënt niet geholpen kan worden door de verantwoordelijke verpleegkundige van het gezondheidscentrum, wordt hij doorverwezen naar de arts van het ziekenhuis. Door de grote afstanden en het gebrek aan vervoer raken gemiddeld slechts 2 op de 10 doorgestuurde patiënten tot in ziekenhuis.

Het AZ Sint-Lucas engageerde zich in 2004 om gedurende 5 jaar een inspanning te leveren. In 2009 en 2014 werd beslist om deze samenwerking verder te zetten voor een nieuwe periode van 5 jaar. Het ziekenhuis heeft zich ertoe verbonden om jaarlijks een bedrag van € 12.500 bijeen te sparen. Daartoe worden diverse solidariteitsacties georganiseerd. Zo gaat € 0,05 per kop koffie die men drinkt in de cafetaria naar dit initiatief, worden spullen verkocht op de rommelmarkt van Assebroek enz. Tevens worden instanties die fondsen verdelen aangesproken. Het AZ Sint-Lucas krijgt zo o.a. steun van de Provincie West-Vlaanderen voor zijn project in Popokabaka.

Wenst u meer info? Neem contact op met Cathérine De Meyer op T 050 36 58 88 of Email catherine.demeyer@stlucas.be.