Tevredenheidspeiling

Geeft u graag feedback over uw ervaring in het AZ Sint-Lucas Brugge? 
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelt periodiek vragenlijsten na raadpleging van patiëntenvertegenwoordigers. Het zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten die peilen naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen. De antwoorden verwerken we anoniem.

Op dit moment zijn er geen actieve patiëntenpeilingen.