Medische incidenten

Ondanks alle goede zorgen kan het zijn dat er zich een medisch incident of bijna-incident voordoet waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang komt. Patiëntveiligheidsincidenten zijn niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen die betrekking hebben op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en (kunnen) leiden tot fysieke, psychische, sociale of financiële schade bij de patiënt.

AZ Sint-Lucas Brugge registreert intern alle (medische) incidenten en bijna-incidenten via een incidentmeldingssysteem. Deze registratie biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om de patiëntveiligheid voortdurend te monitoren en verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om als patiënt, familielid of externe zorgverlener een incident te melden. 

Hoe meld je een incident? 

Heb je het vermoeden betrokken te zijn bij een (medisch) incident of bijna-incident, breng dan zeker je zorgverlener op de hoogte. 

Daarnaast kan je ook het incident melden zodat het ziekenhuis dit kan meenemen in hun kwaliteits- en veiligheidsanalyse. De dienst kwaliteitszorg onderzoekt je incidentmelding en integreert dit in de verbeteracties binnen het ziekenhuis. Je ontvangt beknopt feedback over de incidentmelding.

Meld een incident

Heb je een klacht, of wil je louter een suggestie indienen? Bekijk hier de mogelijkheden.