Tevredenheidspeiling

Wenst u graag feedback te geven over uw ervaring tijdens uw recente verblijf of uw dagopname in AZ Sint-Lucas Brugge? Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde deze vragenlijst na raadpleging van patiëntenvertegenwoordigers. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die bestaat uit vragen die peilen naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Bedankt voor uw bijdrage om onze zorg te optimaliseren. 

  • Was u voor een dagopname in het Dagziekenhuis, ga hier naar de vragenlijst.
  • Verbleef u meerdere dagen in één van onze verpleegafdelingen, ga hier naar de vragenlijst.
  • Verbleef u meerdere dagen op onze afdeling Psychiatrie, ga hier naar de vragenlijst.

Ervaart u problemen bij het invullen van de vragenlijst? Gelieve contact op te nemen via kwaliteitszorg@stlucas.be