Tevredenheidspeiling

Geeft u graag feedback over uw ervaring in het AZ Sint-Lucas Brugge? 
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde drie vragenlijsten na raadpleging van patiëntenvertegenwoordigers. Het zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten die peilen naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen. De antwoorden verwerken we anoniem. Bedankt voor uw bijdrage om onze zorg te verbeteren! 

Ervaart u problemen bij het invullen van de vragenlijsten? Neem dan contact met ons op via kwaliteitszorg@stlucas.be.