Kwaliteitsindicatoren

Meten is weten. Voortdurend worden verschillende parameters gemeten die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen. Binnen het ziekenhuis worden deze met een vaste regelmaat verspreid naar alle belanghebbenden. Het laat hen toe waar nodig verbeterprocessen op te starten.

Sinds enkele jaren is er steeds meer aandacht voor publieke verantwoording in de gezondheidszorg. De vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de individuele ziekenhuizen voor het grote publiek neemt toe. Twee initiatieven bieden hierop een concreet antwoord:

  • Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²)

Het AZ Sint-Lucas neemt aan beide initiatieven deel. Omdat zorg onze natuur is, willen wij u als patiënt graag inzage in de kwaliteit van onze zorg geven door een aantal resultaten van onze zorgprocessen te tonen. Zo kunnen wij - en dus ook u - de zorgkwaliteit van ons ziekenhuis vergelijken met die van andere Vlaamse ziekenhuizen: