Obesitascentrum

Obesitas is niet alleen het gevolg van een overdreven inname van voeding. Het is veelal een combinatie van diverse factoren zoals overmatige voeding, tekort aan lichaamsbeweging, erfelijke factoren, eventueel overmatig alcoholgebruik, schildklierproblemen, bijnierproblemen, bepaalde medicatie en psychologische oorzaken. Om die reden wordt de problematiek van overgewicht best vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

In het obesitascentrum staat een team van deskundigen klaar om de patiënt een persoonlijke begeleiding en behandeling aan te bieden:

  • individuele begeleiding door een diëtist, zo nodig gecombineerd met bewegingstherapie door een kinesitherapeut.
    Voor de diëtist is een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Voor de kinesitherapeut is een verwijsbrief van de arts fysische geneeskunde, reumatologie en revalidatie noodzakelijk.
  • bariatrische chirurgie: als een operatieve ingreep noodzakelijk of wenselijk is, zal de chirurg met u nagaan welke ingreep het meest geschikt is.
BMI Calculator

Contact

secretariaat algemene heelkunde
secretariaat fysische geneeskunde - reumatologie - revalidatie
secretariaat inwendige geneeskunde - endocrinologie
secretariaat inwendige geneeskunde - gastro-enterologie
secretariaat psychiatrie

Brochures

Nuttige links