Sociale dienst

Sociale dienst algemeen ziekenhuis

De sociale dienst van het algemeen ziekenhuis staat zowel in voor hulpverlening aan opgenomen patiënten als aan ambulante patiënten (die bv. langskomen voor een raadpleging of poliklinische behandeling). Ook ex-patiënten kunnen nog terecht bij de sociale dienst.


U kan de maatschappelijk assistenten contacteren voor:

  • begeleiding bij het ontslag uit het ziekenhuis (informatie over en hulp bij het aanvragen van bv. thuiszorgdiensten, de opname in revalidatiecentra, woonzorgcentra of hersteloorden, uitleenmateriaal, ziekenvervoer)
  • psychosociale begeleiding en ondersteuning (bij vereenzaming, het rouwproces, verwerking van slecht nieuws en verlies)
  • ruime ondersteuning bij de aanvraag van sociale voorzieningen

Sociale dienst verpleegeenheid psychiatrie

Speciale aandacht gaat naar de patiënten van de verpleegeenheid psychiatrie, die vaak na hun ontslag uit het ziekenhuis nog een tijdlang nazorg krijgen. In samenspraak met de patiënt en diens omgeving helpen de maatschappelijk assistenten zoeken naar oplossingen op zowel psychosociaal, relationeel, materieel als financieel vlak. Het bemiddelen bij externe diensten zoals het inschakelen van diverse hulpverleners en het doorverwijzen naar alternatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke opdrachten.

Contact

U kan de maatschappelijk assistenten rechtstreeks contacteren of via de
(hoofd)verpleegkundige.

Sociale dienst algemeen ziekenhuis:


Sociale dienst verpleegeenheid psychiatrie:

Locatie

  • sociale dienst algemeen ziekenhuis: gelijkvloers; route D 075
  • sociale dienst verpleegeenheid psychiatrie: verdieping 2; route C 271

Brochures