Wat meebrengen

Administratieve gegevens

Contactgegevens

 • uw elektronische identiteitskaart of isi+-kaart
 • het telefoonnummer van uw contactpersoon
 • indien u niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds: Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), Europees E112-formulier of CZ-kaart (Nederland) / Ohra / Delta Lloyd en/of een garantieverklaring van uw verzekering


Verzekeringsgegevens

 • indien u een hospitalisatieverzekering heeft: uw verzekeringskaart of -papieren
 • bij opname n.a.v. een arbeidsongeval:
  • naam, adres en telefoonnummer van de werkgever
  • naam, polis- en dossiernummer van de verzekeringsmaatschappij van de werkgever
  • datum van het arbeidsongeval

 

Medische gegevens

 

 • de naam en eventueel de verwijsbrief van uw huisarts of de huisarts van wacht
 • bloedgroepkaart en eventuele allergiekaart