Ontslag

De behandelende arts zal u laten weten wanner u de spoedgevallendienst mag verlaten. Hij of een verpleegkundige zal u uitleggen waar u de eerste 24 uur aandacht aan moet besteden.

U ontvangt volgende documenten:

  • de ontslagbrief bestemd voor uw huisarts; een volledig verslag van de evolutie van uw verblijf wordt later doorgestuurd;
  • een medicatieschema;
  • een brief met afspraken en raadgevingen;
  • eventueel een voorschrift voor thuisverpleging, kinesitherapie, enz.;
  • een overdrachtsformulier als u van het ziekenhuis naar een thuisvervangend milieu gaat; bezorg dit formulier aan de betrokken instelling;
  • een tevredenheidsenquĂȘte (vrijblijvend).

Als u niet op eigen kracht naar huis kan, laat u dan door iemand begeleiden of vraag een taxi of ziekenwagen aan via de (hoofd)verpleegkundige. Rolwagens staan ter beschikking om u tot aan de (zieken)wagen te begeleiden.

Voor hulpmiddelen zoals krukken of een aangepast toilet kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Voor een overzicht van de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector, raadpleeg de website www.thuiszorgzakboekje.be of www.desocialekaart.be.

Als er om medische redenen een overnachting nodig zou blijken, wordt u naar een verpleegeenheid gebracht.