Wat meebrengen

Administratieve gegevens

 • kids-ID, elektronische identiteitskaart of isi+-kaart van uw kind
 • indien uw kind niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds: Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), Europees E112-formulier of CZ-kaart (Nederland) / Ohra / Delta Lloyd en/of een garantieverklaring van uw verzekering
 • indien u een hospitalisatieverzekering heeft: verzekeringskaart of -papieren

 

Medische gegevens

 • brief van de huisarts, doorverwijzende arts-specialist, thuisverpleegkundige of andere zorgverlener
 • dieetlijst
 • geneeskundige documenten zoals röntgenfoto’s, allergiekaart, bloedanalyses
 • goedkeuringsattest van het ziekenfonds voor terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen
 • ingevulde vragenlijst(en) die u bij de planning van de opname van uw kind ontving
 • thuismedicatie in de daarvoor thuismedicatiezak die u eveneens bij de planning van de opname van uw kind ontving

 

Benodigdheden voor persoonlijk gebruik

 • gemakkelijke kledij (bv. pyjama's met wijde of korte mouwen indien een infuus aanwezig is)
 • pantoffels of gemakkelijke schoenen
 • vochtige doekjes, zeep, tandenborstel en tandpasta
 • thuismedicatie (graag afgeven aan de verpleging)
 • zuigflessen en sterilisator
 • thermometer
 • persoonlijke spullen: een knuffel, vertrouwd speelgoed, fopspeen, slaapzak
 • eventueel laptop, tablet, boeken

 

Wat niet meebrengen?

 • DVD's of games voor de Playstation van thuis zijn niet toegelaten
 • lepels voor maaltijden
 • luiers
 • melkvoeding
 • potje of verkleinbril
 • sitter
 • washand en handdoek voor het kind

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Breng geen grote geldsommen, juwelen en andere waardevolle voorwerpen mee. Wil u waardevolle voorwerpen zoals een portefeuille of juwelen in bewaring geven, neem dan contact op met een van de ziekenhuismedewerkers. Zij zullen het nodige doen zodat deze veilig opgeborgen kunnen worden.