Kinderpsycholoog

Een kinderpsycholoog is een psycholoog die werkt met zowel kinderen, jongeren als hun ouders. Onze kinderpsychologen zijn verbonden aan de dienst Pediatrie en behandelen kinderen tot 18 jaar en hun ouders, vooral op verwijzing van de kinderartsen, maar ook van andere artsen binnen het ziekenhuis.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

  • Moeilijkheden in de vroege ontwikkeling
  • Slaap-, voedings- en zindelijkheidsproblemen
  • Regulatieproblemen bv. emotieregulatie of stressregulatie
  • Afstemmingsproblemen tussen ouders en het jonge kind
  • Opvoedingsproblemen
  • Emotionele problemen
  • Psychosomatische klachten

Hoe werken we?

In een eerste fase nodigen we de ouders uit op een verkennend kennismakingsgesprek. Tijdens deze intake hebben we het over de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen, wanneer deze begonnen zijn, wat helpt en niet helpt, wat goed loopt en wat de verwachtingen zijn. Tijdens dit gesprek zijn vooral de ouders aan het woord en brengen we samen de situatie in kaart. Na de intakefase bekijken we of wij kunnen verder helpen of verwijzen we door naar meer gespecialiseerde hulp.

Als we aan de slag gaan, is het mogelijk dat er nood is aan diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld via  vragenlijsten of een intelligentieonderzoek, om de moeilijkheden diepgaander in kaart te brengen en eventueel een aantal zaken uit te sluiten.

Bij kinderen vanaf 3 jaar brengen we ook de beleving van het kind in kaart te brengen aan de hand van een belevingsonderzoek. Dit doen we door samen te spelen, te tekenen en te praten over dingen die goed lopen en die minder goed lopen. Tenslotte bekijken we waar het kind zelf graag hulp bij wil. Wanneer we de beleving van het kind voldoende in kaart hebben gebracht, nodigen we de ouder opnieuw uit voor een gesprek om een plan van aanpak te bespreken.

Daarna starten we de therapie op. Bij jonge kinderen werken we vooral met de ouders. Bij kinderen vanaf 3 jaar gaan we samen met de ouders en het kind aan de slag. We gaan samen op zoek naar wat goed loopt, wat moeilijk loopt en wat we willen bereiken. Hierbij hebben we extra aandacht voor het gedrag, de gedachten en de gevoelens. We zetten in op de sterktes die al aanwezig zijn en kijken samen wat er kan veranderen.  Doorheen de begeleiding zetten we de ouders in hun kracht en kijken we hoe we ook hen kunnen helpen.  Dit doen we zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Je kind voorbereiden op een gesprek

Veel kinderen vinden een eerste gesprek met een psycholoog spannend. Deze spanning gaat meestal snel weg zodra ze zich op hun gemak voelen. Het kan het helpen om je kind voor te bereiden op het gesprek. Dit kan je doen door te zeggen dat hij of zij naar de 'praatdokter' of de 'babbeljuf' gaat. Hierbij kan je verwijzen naar iets waar het kindje zelf last van heeft, bijvoorbeeld: omdat je veel moet huilen of buikpijn hebt bij spannende dingetjes. Je kan je kind uitleggen dat de praatdokter je kind hierbij kan helpen door samen over deze dingen te praten, tekenen en spelen. Daarnaast kan je ook duidelijk maken dat de praatdokter graag wil weten wat je kind goed kan en leuk vindt. Hierbij kan je opnieuw een voorbeeldje geven.

Prijzen en terugbetaling

De actuele tarieven vind je hier. Afhankelijk van de mutualiteit waarbij je aangesloten bent, hebben je recht op terugbetaling op de naam van je kind.

Contact

Janne Vanhalst
050 36 58 08
Janne.Vanhalst@stlucas.be

Sara Vandekerckhove
050 36 58 08
Sara.Vandekerckhove@stlucas.be