Kinderpsycholoog

De interventies van de kinderpsychologe zijn gericht op diagnostische inschatting, kortdurende begeleiding, afstemming op het netwerk en oriëntering:

  • Kinderartsen verwijzen kinderen, jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders vanuit de raadpleging of de verpleegeenheid pediatrie naar de kinderpsychologe door voor psychodiagnostiek en / of behandeling. Probleemstellingen die zich aanbieden zijn onder meer: ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen, afstemmingsproblemen tussen ouders en het jonge kind, regulatieproblemen, voedingsproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, opvoedingsproblemen, psychosomatische klachten, verwerking van chronische ziekte, emotionele problemen, enz.

  • Andere ziekenhuisartsen kunnen ook een beroep doen op de kinderpsychologe als blijkt dat de aanwezige ondersteuning voor kinderen van een gehospitaliseerde ouder onvoldoende is. De kinderpsychologe biedt extra begeleiding als er zich bij deze kinderen emotionele, verwerkings- of gedragsproblemen voordoen als reactie op het ziek-zijn van de ouder (bv. de ouder verblijft in het dagziekenhuis oncologie, de verpleegeenheid intensieve zorg, de spoedgevallendienst, enz.).

  • Er is ook een nauwe samenwerking met de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze liaisonfunctie vormt een brug tussen de somatische hulpverlening enerzijds en de kinderpsychiatrische en psychosociale hulpverlening anderzijds. De bedoeling is een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak te bieden aan het kind en zijn gezin vanuit een bio-psychosociaal model.


Contact

Janne Vanhalst
T 050 36 58 08
Email Janne.Vanhalst@stlucas.be

Sara Vandekerckhove
T 050 36 58 08
Email Sara.Vandekerckhove@stlucas.be

Om wachttijden van andere patiënten niet nadelig te beïnvloeden, is het van belang dat u bij het maken van een afspraak aangeeft met hoeveel patiënten u komt.

Helaas komt het ook regelmatig voor dat een patiënt zonder te verwittigen wegblijft op een afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Gelieve daarom steeds ten laatste 24u op voorhand te laten weten wanneer u een afspraak wil annuleren. Zoniet kan een wegblijftarief aangerekend worden.