Inschrijven

Administratieve voorinschrijving

Wanneer de behandelende arts een opname van uw kind in het ziekenhuis aanbeveelt, zal hij wellicht meteen een datum voorstellen. Het is belangrijk dat u meteen na de raadpleging langskomt naar de inschrijvingsbalies in de centrale hal om de administratieve voorinschrijving in orde te brengen.


Een ziekenhuismedewerker van de dienst onthaal en opname zal u vragen om een opnameverklaring te ondertekenen. Door middel van deze verklaring maakt u uw kamerkeuze kenbaar. In functie van de kamerkeuze kunnen al dan niet kamersupplementen en/of honorariumsupplementen aangerekend worden. De ziekenhuismedewerker zal u informeren over de kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen.

Voor meer informatie over de verblijfskosten in het ziekenhuis, raadpleeg de rubriek financiële informatie.

Als u over een hospitalisatieverzekering beschikt, ga dan in de polisvoorwaarden na of u de aan te rekenen kosten geheel of gedeeltelijk kan recupereren en welke formaliteiten u moet vervullen.

Inschrijving op de dag van opname

Meld uw kinde de dag van de opname eerst aan via één van de kiosken bij de hoofdingang (verdieping -1) of de centrale hal (verdieping 0) van het ziekenhuis. Houd de Kids-ID, elektronische identiteitskaart of isi+-kaart klaar. Meld u hierna aan bij de inschrijvingsbalie in de centrale hal (verdieping 0).

Openingsuren:

  • weekdagen: van 06.30u tot 20.00u
  • weekend en feestdagen: van 08.30u tot 17.15u

Omdat patiëntveiligheid uiterst belangrijk is, zal een ziekenhuismedewerker een identificatiebandje om de pols van uw kind aanbrengen.