Ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer
Niet-dringend zittend en liggend ziekenvervoer
Interziekenhuisvervoer

Dringend ziekenvervoer

Wanneer u door een ambulance dringend - in het kader van de dienst 100 - naar ons ziekenhuis gebracht wordt, zijn de kosten hiervoor ten laste van de patiënt. Voor dringend ziekenvervoer zijn er door de overheid tarieven vastgelegd. Deze zullen u rechtstreeks door de ambulancedienst aangerekend worden.

Een gedeelte van het dringend ziekenvervoer wordt door uw ziekenfonds terugbetaald.

Niet-dringend zittend en liggend ziekenvervoer

Wanneer u bij een geplande opname en / of ontslag een beroep doet op ziekenvervoer, dan zijn de kosten hiervoor ten laste van de patiënt.  

Meestal wordt door uw ziekenfonds een gedeelte van het dringend of niet-dringend ziekenvervoer terugbetaald. Uw ziekenfonds is het best geplaatst om u hierover informatie te verstrekken.

Wanneer wij bij ontslag uit het ziekenhuis in uw opdracht een ziekenvervoerder contacteren, houden onze medewerkers in de mate van het mogelijke rekening met de geldende afspraken binnen uw ziekenfonds. Als gevolg van uw gezondheidstoestand kan het echter noodzakelijk zijn dat wij een beroep doen op andere, meer gespecialiseerde dienstverlening. De kosten hiervan zijn eveneens geheel of gedeeltelijk voor uw rekening, afhankelijk van uw ziekenfonds.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) heeft per ziekenfonds een overzichtsfiche gemaakt van het niet-dringend ziekenvervoer dat wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden en voor welk bedrag. Op die manier kan u als patiënt vooraf een inschatting maken van hoeveel het ziekenvervoer zal kosten. Voor de fiches heeft het Vlaams Patiëntenplatform zich gebaseerd op de informatie van de websites van de ziekenfondsen. Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Patiëntenplatform

Interziekenhuisvervoer

Als tijdens een meerdaagse ziekenhuisopname een behandeling of onderzoek niet kan plaatsvinden in ons ziekenhuis en een overbrenging naar een ander ziekenhuis noodzakelijk is, dan zijn de kosten van dit ziekenvervoer ten laste van ons ziekenhuis, op voorwaarde dat het vervoer heen en terug op diezelfde dag gebeurt. Als dit niet het geval is, dan wordt dit beschouwd als een ontslag uit het AZ Sint-Lucas. Dit betekent m.a.w dat de kosten voor dit vervoer ten laste zijn van de patiënt.
Merk op dat vooraf niet steeds in te schatten is of u al dan niet in het andere ziekenhuis opgenomen zal moeten worden.

Dringend ziekenvervoer
Niet-dringend zittend en liggend ziekenvervoer
Interziekenhuisvervoer

Dringend ziekenvervoer

Wanneer u door een ambulance dringend - in het kader van de dienst 100 - naar ons ziekenhuis gebracht wordt, zijn de kosten hiervoor ten laste van de patiënt. Voor dringend ziekenvervoer zijn er door de overheid tarieven vastgelegd. Deze zullen u rechtstreeks door de ambulancedienst aangerekend worden.

Een gedeelte van het dringend ziekenvervoer wordt door uw ziekenfonds terugbetaald.

Niet-dringend zittend en liggend ziekenvervoer

Wanneer u bij een geplande opname en / of ontslag een beroep doet op ziekenvervoer, dan zijn de kosten hiervoor ten laste van de patiënt.  

Meestal wordt door uw ziekenfonds een gedeelte van het dringend of niet-dringend ziekenvervoer terugbetaald. Uw ziekenfonds is het best geplaatst om u hierover informatie te verstrekken.

Wanneer wij bij ontslag uit het ziekenhuis in uw opdracht een ziekenvervoerder contacteren, houden onze medewerkers in de mate van het mogelijke rekening met de geldende afspraken binnen uw ziekenfonds. Als gevolg van uw gezondheidstoestand kan het echter noodzakelijk zijn dat wij een beroep doen op andere, meer gespecialiseerde dienstverlening. De kosten hiervan zijn eveneens geheel of gedeeltelijk voor uw rekening, afhankelijk van uw ziekenfonds.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) heeft per ziekenfonds een overzichtsfiche gemaakt van het niet-dringend ziekenvervoer dat wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden en voor welk bedrag. Op die manier kan u als patiënt vooraf een inschatting maken van hoeveel het ziekenvervoer zal kosten. Voor de fiches heeft het Vlaams Patiëntenplatform zich gebaseerd op de informatie van de websites van de ziekenfondsen. Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Patiëntenplatform

Interziekenhuisvervoer

Als tijdens een meerdaagse ziekenhuisopname een behandeling of onderzoek niet kan plaatsvinden in ons ziekenhuis en een overbrenging naar een ander ziekenhuis noodzakelijk is, dan zijn de kosten van dit ziekenvervoer ten laste van ons ziekenhuis, op voorwaarde dat het vervoer heen en terug op diezelfde dag gebeurt. Als dit niet het geval is, dan wordt dit beschouwd als een ontslag uit het AZ Sint-Lucas. Dit betekent m.a.w dat de kosten voor dit vervoer ten laste zijn van de patiënt.
Merk op dat vooraf niet steeds in te schatten is of u al dan niet in het andere ziekenhuis opgenomen zal moeten worden.