Uw mening telt

“De vriendelijke sfeer, het oprecht bekommerd zijn en oog voor detail van zowel de arts, het verplegend personeel als het niet-medisch personeel maakten mijn verblijf heel wat draaglijker.”


Het AZ Sint-Lucas draagt patiëntgerichtheid hoog in het vaandel. Hoe u uw opname in ons ziekenhuis ervaart, wordt door enkele belangrijke kwaliteitsaspecten bepaald:

  • de manier waarop u in ons ziekenhuis wordt onthaald en begeleid;
  • de manier waarop artsen en verpleegkundigen u informeren;
  • de mate van zorgzaamheid;
  • enz.

Uiteraard is het waken over uw tevredenheid een duurzaam proces waar ons ziekenhuis elke dag opnieuw ten volle aandacht aan besteedt. Net daarom hechten wij zoveel belang aan het verzamelen van patiëntenervaringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de rubriek kwaliteitsindicatoren.

Soms kan het gebeuren dat iets niet loopt zoals u het verwacht had en kan er ontevredenheid of zelfs een klacht ontstaan. U hebt dan het recht om deze klacht te uiten. De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 voorziet immers in het klachtrecht voor patiënten. 

U kan een klacht uiten over alle aspecten van de zorg- en dienstverlening in ons ziekenhuis zoals de verzorging en behandeling, de keuze van zorgverlener, informatieverstrekking over uw gezondheidstoestand, inzage in uw dossier, de toestemming van zorg of behandeling, het comfort tijdens uw verblijf, de bescherming van uw privacy, enz. 

Klagen heeft nog te vaak ten onrechte een negatieve bijklank. Vaak gaat het eerder om een opmerking, idee, tip of suggestie. Niettemin kan dit, zowel voor uzelf als voor de zorgverlener zeer belangrijk zijn. Enerzijds kan het leiden tot het behoud van het wederzijds vertrouwen en respect. Anderzijds kan het de aanzet zijn om de zorg- en dienstverlening nog te verbeteren. 

U kan ook het vermoeden hebben betrokken te zijn bij een (medisch) incident of bijna-incident. Het woord incident wijst op een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of daartoe zou kunnen leiden. 

Het is van groot belang dat uw klacht, suggestie, opmerking, idee, tip of melding van een (medisch) incident op de juiste plek terechtkomt. U kan zich hiervoor wenden tot de ombudsdienst.

Anonieme klachten of meldingen kunnen we uiteraard niet behandelen.

En vergeet het niet: ook als u tevreden bent, horen we dat graag! Elk schouderklopje geeft de artsen en medewerkers van het ziekenhuis immers vleugels.