calendar selected 12 juni 2024

Intraoperatieve toediening van dexamethasone bij totale heupprotheses (THP)

dr. Wouter Schroven

Patiënten noemen pijn en misselijkheid als de voornaamste obstakels die hen langer in het zieken- huis houden na een heupvervangende ingreep1. De laatste jaren heeft dexamethasone steeds meer aandacht gekregen als middel om deze postoperatieve complicaties te bestrijden. Met de groeiende populariteit van dagopnames voor heupprotheses en de toenemende druk op ons gezondheidszorgsysteem, is het van essentieel belang om de duur van ziekenhuisopnames tot een minimum te beperken. Dankzij innovaties in chirurgische en anesthesiologische procedures kan een totale heupprothese nu veilig via een dagopname uitgevoerd worden.

Met een verwachte toename voor het aantal totale heupprothesen (THP) van 176% tegen 2040 en 659% tegen 2060 voelen chirurgen de druk om deze ingreep nog efficiënter uit te voeren en de gemiddelde duur van een ziekenhuisopname te verkorten2 . Dagbehandelingen voor THP worden steeds populairder. Naar verwachting zal 50% van alle THP tegen 2050 in dagziekenhuis worden uitgevoerd. In 2020 steeg het aantal dagbehandelingen voor THP in de VS met 82% ten opzichte van 2019 door de COVID-19-pandemie3.

Glucocorticoïden zijn recentelijk populair geworden in ERAS-protocollen om postoperatieve complicaties te verminderen, maar gerandomiseerde onderzoeken naar hun effect bij THP onder spinale anesthesie met de anterieure spiersparende techniek ontbreken.

Significant lagere pijnscores

Onze studie vergeleek het effect van het toedienen van 10 mg intraveneus dexamethasone peroperatief met placebo in een groep van 90 patiënten. Zowel de patiënt, de chirurg en onderzoeker waren geblindeerd voor de allocatie van de patiënt. Alle volwassen patiënten die een unilaterale electieve THP ondergingen werden geïncludeerd. We ontdekten dat er een verminderde vraag naar opiaten was met een factor 2,6 (!) in het voordeel van de patiënten die dexamethasone kregen. Op verschillende momenten postoperatief waren de pijnscores ook significant lager in de dexamethasone-groep. Er waren geen verschillen in complicaties, infecties en hospitalisatieduur tussen beide groepen. Van de 90 patiënten konden er 88 de dag na de operatie het ziekenhuis verlaten.

Spinale anesthesie

Spinale anesthesie wordt door anesthesisten beschouwd als de voorkeursmethode voor verdoving bij THP. Het zorgt voor minder complicaties en zorgt er ook voor dat patiënten vaker het ziekenhuis kunnen verlaten op de dag van de operatie4. Dexamethasone zou ook inwerken op receptoren in het ruggenmerg en zou zo een verlengend effect hebben op de spinale verdoving. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de significant lagere pijnscores en duidelijk verminderde vraag naar opiaten. Het incorporeren van intraoperatieve dexamethasone in anesthesieprotocollen samen met spinale anesthesie leidt tot superieure klinische resultaten die de overgang naar THP in daghospitaal kan vergemakkelijken.

Meer weten?

Dienst Orthopedie
050 36 53 10
ortho@stlucas.be


Bronnen

1. Husted H, Lunn TH, Troelsen A, Gaarn-Larsen L, Kristensen BB, Kehlet H. Why still in hospital after fast-track hip and knee arthroplasty? Acta 2011;82(6).

2. Shichman I, Roof M, Askew N, Nherera L, Rozell JC, Seyler TM, Schwarzkopf R. Projections and Epidemiology of Primary Hip and Knee Arthroplasty in Medicare Patients to 2040-2060. JB JS Open 2023 Feb 28;8(1):e22.00112. doi: 10.2106/JBJS.OA.22.00112. PMID: 36864906; PMCID: PMC9974080.

3. Abdelaal MS, Small I, Sherman MB, Courtney PM, Sharkey PF. One Year Later: The Lasting Effect of the COVID-19 Pandemic on Elective Hip and Knee Arthroplasty. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2022;30(22).

4. Osman BM, Tieu TG, Caceres YG, Hernandez VH. Current Trends and Future Directions for Outpatient Total Joint Arthroplasty: A Review of the Anesthesia Choices and Analgesic Options. Vol. 7, Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons Global Research and Reviews. 2023.


Verwante nieuwsberichten