Nuttige Nummers

In deze rubriek vindt u een alfabetische lijst met noodnummers.

DienstTelefoonnummer
Dringend ziekenvervoer 112
Antigif Centrum 070 245 245
Awel (psychologische hulp) 102
Brandwondencentrum 02 268 62 00
Child Focus 116000
Civiele bescherming 050 81 58 41
De Druglijn 075 15 10 20
Diabetes Infolijn 0800 96 333
Dopinglijn 1700
Duikongevallen 050 55 86 89
Elk vermoeden van geweld telt!  1712
Europees noodnummer 112
Kankerfoon 0800 15 802
Meldpunt bejaardenmishandeling 078 15 15 70
Mutas 02 272 09 00
Politie 101
Rode Kruis Vlaanderen 105
Tele-onthaal 106
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 0800 970 79
 Wachtdienst tandarts 09 033 99 69 
 Wachtdienst apotheek 09 039 90 00 
 Zeereddingsdienst 059 70 10 00 
 Zelfmoordpreventie 1813