050 36 53 70 seciso@stlucas.be
Route H 201 - 2e verdieping

Nucleaire Geneeskunde - Isotopen

Welkom op de dienst Nucleaire Geneeskunde. Op deze pagina lees je meer over de nucleaire onderzoeken en behandelingen die hier worden uitgevoerd. Onze artsen, technologen en secretariaatsmedewerkers staan voor je klaar.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

 • Op de dienst Nucleaire Geneeskunde maken we een afbeelding van de werking en functie van verschillende organen in het lichaam. Dit noemen we een diagnostisch nucleair onderzoek, isotopenscan of scintigrafie. Dit onderzoek geeft informatie over de werking van de onderzochte organen die de aanvragende arts helpt een diagnose te stellen.
 • Ook kan je bij ons terecht voor gerichte metabole therapie bij bepaalde types van kanker, al dan niet met hospitalisatie.
 • Daarnaast gebeurt op onze dienst ook onderzoek naar botontkalking (botdensitometrie) 
 • Voor PET/CT-onderzoeken is er een samenwerking met PET-centrum West-Vlaanderen campus AZ Sint-Jan Brugge. Onze artsen werken deeltijds in het PET-centrum voor de patiënten die vanuit AZ Sint-Lucas Brugge doorverwezen werden.
Lees meer over deze onderzoekenLees meer over Lees meer over deze onderzoeken

Een afspraak maken

De onderzoeken op onze dienst gebeuren steeds op doorverwijzing. Neem contact op met het secretariaat om een afspraak in te plannen of te annuleren.

Praktische info

 • Maak steeds een afspraak. 
 • Meld je bij aankomst aan via één van de kiosken. Je ontvangt patiëntenstickers. Hiermee kun je je meteen naar je afspraak begeven. Op de stickers staat een routenummer. Volg deze route en meld je aan bij het secretariaat.
 • Kom steeds op tijd. Ben je toch te laat? Geef ons een seintje.
 • Kan je niet komen? Verwittig het secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand om een wegblijftarief te vermijden.

Waarmee moet je rekening houden bij een onderzoek?

 • Voor de meeste onderzoeken op onze dienst moet je niet nuchter zijn. Voor de volgende onderzoeken is het echter noodzakelijk om nuchter te komen: hartonderzoek (MIBI), maagonderzoek, onderzoek van de galwegen. Dit wordt je meegedeeld wanneer je een afspraak maakt.
 • Voor bepaalde types onderzoeken kan het nodig zijn dat je bepaalde medicatie moet (of niet mag) innemen, zelfs als je nuchter moet komen. De verwijzende arts zal je dit meedelen en we laten je dit weten wanneer je een afspraak maakt.
 • Bij alle onderzoeken is het van belang dat je zo stil mogelijk blijft liggen of zitten, zodat de opnames zo scherp mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Meestal kan men de stadskledij gewoon aanhouden. Metalen voorwerpen kunnen de opnamen wel verstoren, je kan deze in de kleedcabine veilig achterlaten.
 • Bij zwangere vrouwen en borstvoeding wordt straling best vermeden. Het is daarom belangrijk dat de aanvragende arts én de patiënt steeds zwangerschap of borstvoeding melden om misverstanden te voorkomen.
 • Voor bepaalde onderzoeken is er een inwerktijd van meerdere uren tussen de toediening van de speurstof en de scan. Je hoeft tijdens deze wachttijd meestal niet op de dienst te blijven en je kan ondertussen naar huis. Het tijdstip van de scintigrafie wordt je meegedeeld, hetzij op het ogenblik van de afspraak, hetzij onmiddellijk na toediening van de tracer. Bepaalde onderzoeken lopen over meerdere dagen.
 • Indien nodig mag er één familielid of begeleider meekomen. Kinderen en zwangere vrouwen zijn als begeleider niet toegelaten op de dienst.