050 36 90 67 gpt@stlucas.be
Route H 602 - 6e verdieping

Geriatrisch Support Team

Geriatrische patiënten hebben vaak specifieke zorgen nodig. Om elke geriatrische patiënt zorg op maat te geven, wordt een beroep gedaan op het Geriatrisch Support Team. Het geriatrisch support team (GST) richt zich op patiënten van 75 jaar of ouder met een geriatrisch profiel die gehospitaliseerd zijn op niet-geriatrische diensten.

Als het behandelend team van de patiënt na een korte screening inschat dat een uitgebreide geriatrische evaluatie nodig is, wordt het Geriatrisch Support Team ingeschakeld.

De tussenkomst van het Geriatrisch Support Team bestaat uit volgende onderdelen:

  • Screeningsgesprek door de GST-verpleegkundige aan bed van de patiënt en vaak ook met de mantelzorger(s).
  • Eventueel uitgebreidere ergotherapeutische evaluatie of sociale uitwerking op vraag van de GST-verpleegkundige of arts. 
  • Overleg met de geriater, waarbij de casus wordt besproken en adviezen worden overgemaakt aan de artsen en behandelend team van de aanvragende dienst, met ook schriftelijk verslag naar de huisarts.