Orgaandonatie

Geven om te leven - Leven om te geven

Orgaandonatie … een woord waar men als gezond persoon niet echt bij stilstaat. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan echter de laatste mogelijke behandeling. Een hart, een lever, een nier, … kunnen een leven redden. Helaas is de vraag naar organen op dit moment nog altijd groter dan het aanbod. De gedachte dat “als mijn leven stopt, een ander verder kan leven …” zou een stimulans kunnen zijn om zich in te schrijven als orgaandonor.    

De Belgische wetgeving voorziet dat bij elke Belg na het overlijden, organen of weefsels mogen verwijderd worden (opting-out systeem) met het oog op transplantatie als medische behandeling bij een andere persoon, tenzij men dit tijdens het leven uitdrukkelijk heeft geweigerd (= verzet indienen bij gemeente). Wanneer geen verzet is ingediend wordt bij wet verondersteld dat men instemt met orgaandonatie. Het is echter wel de gewoonte dat wanneer men in aanmerking komt voor orgaandonatie, men ook nog steeds de toestemming zal vragen aan de naaste familie. Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood die moeilijke keuze in uw plaats moeten maken, kan u vooraf een registratieformulier voor instemming opmaken. U kan dit formulier afhalen en nadien overmaken bij uw gemeente. Het is ook zinvol om dit onderwerp te bespreken met uw naaste familieleden en uw wens aan hen kenbaar te maken.

Het AZ Sint-Lucas en meer bepaald de verpleegeenheid intensieve zorg besteedt reeds vele jaren extra aandacht aan dit onderwerp. Vanuit de dienst anesthesie-reanimatie wordt er samengewerkt met het UZ Leuven. Ook nemen we deel aan het GIFT-project. Dit is een project waarbij een contract is afgesloten tussen o.a. ons ziekenhuis en de federale overheid. In dit contract verbinden we ons er toe om elke overledene op de verpleegeenheid intensieve zorg te registreren en elke potentiële donor te detecteren en aan te melden aan een transplantcoördinatieteam.

Soorten donatie:

  • Orgaandonatie tijdens het leven met toestemming (levende donatie):
    Sommige organen of weefsels kunnen tijdens uw leven worden weggenomen omdat ze snel weer aangroeien (bv. gedeelte van lever, beenmerg) of omdat je meer dan één zelfde orgaan hebt (bv. nier). Deze donatie is enkel mogelijk met voorafgaande toestemming.
  • Heart-beating donatie (HBD): 
    In dit geval is de potentiële donor hersendood. Dit houdt in dat de hersenen niet meer functioneren (geen enkele vorm van bewustzijn meer = irreversibel) en ook het ademhalingscentrum volledig inactief is. Wel is er nog een hartwerking aanwezig.
  • Non-heart-beating donatie (NHBD): 
    In dit geval is er kort voordien een cardiale en respiratoire stilstand opgetreden.
  2014201520162017201820192020
Donoren op verpleegeenheid intensieve zorg 1 1 0 0 2 2 1
Overlijdens op verpleegeenheid intensieve zorg 38 35 36 36 48 33 43
Donoren / overlijdens 2,6 % 2,8% 0 % 0% 4,1% 6,0% 2,3%

In 2019 ging voor de eerste keer een non-heart beating donatie door in ons ziekenhuis.

Meer info vindt u op de website van de federale overheid of de Vlaamse overheid.

Brochures

Orgaandonatie - informatiebrochure