Vlaamse Zorginspectie

Enkele jaren geleden heeft de Vlaamse overheid haar inspectiemodel volledig hervormd. Ze wil de ziekenhuizen stimuleren een accreditatietraject te volgen en voorziet daarnaast zelf een systeem- en nalevingstoezicht. Deze laatste vorm van inspectie is thematisch opgevat.

De normen die men daarbij hanteert, kunnen aanzien worden als aspecten van zorg die men moet naleven om kwaliteitsvolle en veilige zorg te leveren.

In het kader van het nalevingstoezicht kwamen de inspecteurs recent langs voor nazicht van het chirurgisch, het internistisch en het cardiale zorgtraject. Op donderdag 8 december 2016 kwamen zij op bezoek voor inspectie van de vrijheidsbeperkende maatregelen in onze K-afdeling.

In alle openheid en transparantie vinden wij het belangrijk u hierover te informeren.

Daarom plaatsen wij ook integraal de overzichtsrapporten van de zorginspectie op onze website:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze rapporten, dan kan u contact opnemen met onze kwaliteitscoördinator Johan Roose op het nummer 050 36 57 17 of met de directie via het secretariaat op het nummer 050 36 56 90.

Meer informatie hierover vindt u ook terug op de website van de Vlaamse Zorginspectie.