FAQ

Algemene vragen

Vragen met betrekking tot ons ziekenhuis


Hoe bel ik naar noodnummers?

Als u een noodnummer moet bellen, bevindt u zich meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat u precieze en juiste informatie kan doorgeven aan de operator van de noodcentrale. Probeer voor u de noodcentrale belt, het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort ongeval en of er gewonden zijn. Een handig overzicht van wat te doen vindt u in het stappenplan.

Wat is een ICE-nummer?

Het ICE-nummer: het telefoonnummer in geval van nood. Hulpverleners kunnen sneller contact opnemen met uw familie als er in uw gsm-toestel een te contacteren nummer opgeslagen is onder het letterwoord ICE. Dit staat voor “In Case of Emergency”.

Waar vind ik betrouwbare medische informatie op het internet?

Naast zeer nuttige informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek verschijnen er via de verschillende media ook minder correcte commentaren en verkeerde adviezen. 

Omwille van de nood aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM) werd, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, een onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’ ontwikkeld. Soms zal uw arts licht afwijken in uw behandeling van de richtlijnen vermeld in deze website. Uw arts doet dit omwille van uw persoonlijke ziektegeschiedenis, gevoeligheid voor medicatie, allergie of andere reden.  Indien u hierover vragen hebt, bespreekt u dit best rechtstreeks met uw arts.

Wanneer moet ik mijn handen ontsmetten?

Een goede handhygiëne is belangrijk om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen. Dat geldt zowel voor gezondheidswerkers, patiënten als bezoekers. Alle patiëntenkamers en sanitaire voorzieningen beschikken daarom over handzeep en handalcohol. Door de handen te ontsmetten voor en na het betreden van de kamer en na elk toiletbezoek, draagt u bij tot de noodzakelijke infectiepreventie.

Wie draagt welk uniform?

Artsen dragen een witte doktersjas. Verpleegkundigen dragen een tuniek met een blauw accent en een witte broek. Paramedici dragen een blauwe polo en een witte broek. Medewerkers van de dienst schoonmaak, de dienst voeding en de dienst logistiek algemeen dragen een tuniek met een groen accent en een taupe broek. Vrijwilligers dragen een volledig groene tuniek met een taupe accent en een taupe broek. Artsen en ziekenhuismedewerkers dragen een badge met naam en functie. Zo is het voor iedereen duidelijk wie men voor zich heeft.

Mag ik mijn gsm gebruiken?

Een gsm-toestel zendt radiogolven uit die de werking van medische toestellen kunnen verstoren. Het gsm-gebruik in het ziekenhuis is daarom niet toegelaten in de kritieke diensten (verpleegeenheden intensieve zorg en MiCS (o.a. hartbewaking en beroertezorg)). Het verbod op het gsm-gebruik wordt aangeduid op de toegangen en deuren met een pictogram. Het is eveneens absoluut verboden uw gsm te gebruiken op een afstand van minder dan drie meter van levensnoodzakelijke medische apparatuur. Op alle andere plaatsen in het ziekenhuis is het gsm-gebruik wel toegestaan. De draagbare telefoons die ziekenhuismedewerkers gebruiken, zijn geen gsm's maar draadloze DECT telefoons die werken op een lager vermogen.

Mag ik in het ziekenhuis filmen of fotograferen?

Het is wettelijk niet toegestaan om andere patiënten, bezoekers, artsen of personeelsleden van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is immers een schending van het recht op afbeelding en op de privacy.

Mag ik mijn huisdier meebrengen?

Omwille van hygiënische redenen worden huisdieren niet toegelaten in het ziekenhuis. Een uitzondering hierop vormen de assistentiehonden. Contacteer de dienst onthaal en opname voor meer informatie op T 050 36 91 11.

Mag er gerookt worden?

Er is een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Dit verbod geldt m.a.w. ook in alle patiëntenkamers. 

Patiënten mogen enkel roken in de rookzaal op de vijfde verdieping en in de daartoe bestemde ruimtes in de verpleegeenheid psychiatrie als zij daar opgenomen zijn. 

Als patiënten het rookverbod niet naleven kunnen zij - na samenspraak met de behandelende arts - gevraagd worden het ziekenhuis meteen te verlaten. Dit gebeurt om de veiligheid van de patiënt zelf, andere patiënten en ziekenhuismedewerkers niet in gevaar te brengen.

Bezoekers mogen enkel roken in het rookpaviljoen links van de hoofdingang van het ziekenhuis. Men mag hier enkel roken in de zone onder de luifel van het rookpaviljoen, niet er voor.

Het algemeen rookverbod is eveneens van toepassing voor de elektronische sigaret.

Wat te doen indien ik het slachtoffer ben van verlies of diefstal?

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Om verlies of diefstal te vermijden, is het belangrijk dat u:

  • de wagen goed afsluit en geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achterlaat;
  • waardevolle voorwerpen bij voorkeur thuis laat;
  • kostbare voorwerpen meldt en veilig in bewaring geeft aan de verpleegkundigen. 

Om de veiligheid te verhogen, is er in het ziekenhuis op verschillende plaatsen camerabewaking voorzien. U kan zelf meewerken aan een veiliger ziekenhuis door oplettend te zijn en als u iets verdacht ziet in uw omgeving dit meteen te melden aan het verplegend personeel of aan het onthaal.

Wordt u toch slachtoffer van verlies of diefstal?

Meld dit onmiddellijk aan het verplegend personeel of via het onthaal aan de interne bewakingsdienst. Zij zullen een intern onderzoek opstarten en u begeleiden indien u aangifte wenst te doen bij de politie.

Mag ik eigen voeding meebrengen?

Omwille van strenge HACCP-normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor Voedsel Voorziening (FAVV) is het niet toegestaan dat eigen voeding wordt meegebracht. Het ziekenhuis moet alle voeding ten alle tijde kunnen traceren en moet kunnen garanderen dat het koelcircuit niet wordt onderbroken vooraleer het product wordt geconsumeerd.